Primair onderwijs en Peuterschool (0-12 jaar)

Elk kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. Daarom willen we dat alle kinderen vanaf twee jaar ten minste vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, kinderopvang of voorschool gaan. Dat zorgt ervoor dat kinderen met een meer gelijk en hoger startniveau beginnen aan de basisschool.

Elk kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. Dat ging jarenlang goed, maar de laatste jaren is het steeds meer uit gaan maken waar je wieg staat. In nog geen 10 jaar tijd is het verschil in schooladvies na de basisschool voor kinderen van lager opgeleide ouders een half niveau lager komen te liggen dan dat van kinderen met hoogopgeleide ouders. Er is dus werk aan de winkel: we willen dat elk kind de eerlijke start krijgt die het verdient.

Alle peuters gaan spelenderwijs leren

De Haagse PvdA wil dat alle kinderen vanaf twee jaar ten minste vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, kinderopvang of voorschool gaan. Dat zorgt ervoor dat kinderen met een meer gelijk en hoger startniveau beginnen aan de basisschool. En geeft beide ouders de kans te werken of vrijwilligerswerk te doen. We willen daarbij toe naar een integraal kindcentrum voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Kinderen van ouders met de laagste inkomens hebben gratis toegang.

We schaffen de vrijwillige ouderbijdrage af

De ouderbijdrage is bedoeld voor de extraatjes op school. Om de ouderbijdrage af te kunnen schaffen, reserveren we geld om ervoor te zorgen dat kosten van deze extraatjes niet bij de ouders terecht komen. Afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage voorkomt ook dat scholen de ouderbijdrage gebruiken om vooral kinderen van rijke ouders voor te sorteren.

We blijven achterstandsleerlingen ondersteunen

De rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden zijn voor Den Haag de komende jaren lager dan voorheen. De achterstanden echter worden niet minder. Om kinderen die een extra zetje nodig hebben goed te kunnen ondersteunen hebben Haagse scholen meer hulp nodig vanuit de gemeente.

We investeren in goede docenten voor het basisonderwijs

Samen met maatschappelijke partners stellen we een fonds in om goede docenten voor scholen met veel verloop te behouden. Ook investeren we in post-HBO voor PABO-studenten gericht op onderwijs in een diverse wijk, taalachterstand en passend onderwijs. We werken intensief samen met academische PABO’s in onderzoek en het bieden van onderzoeksstages.

Ouders worden betrokken bij het onderwijs van hun kind

Niet alle ouders zijn even betrokken bij het onderwijs van hun kind. Gemeente, Centra voor Jeugd en Gezin en scholen moeten samenwerken om deze ouders op een laagdrempelige manier te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen.

We investeren in een betere kwaliteit van de voorschoolse educatie

Onderzoek wijst uit dat goede voor- en vroegschoolse educatie (vve) helpt bij het wegwerken van onderwijsachterstanden al voor binnenkomst op de basisschool. Maar dan moet de kwaliteit wel goed zijn. Hier investeren we de komende jaren extra geld in.

Wereldburgerschap in het onderwijs

De PvdA ondersteunt de ontwikkeling van een onderwijsprogramma in wereldburgerschap voor basis-, voortgezet- en vervolgonderwijs dat onze leerlingen en studenten bekend maakt met de stad, de wereld, culturele verscheidenheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, respect en vreedzaam samenleven. De gemeente moet erop sturen dat scholen vaker gebruik maken van voorlichtingsprogramma’s die al over dergelijke thema’s bestaan.

Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder