Ruimtelijke ordening

Den Haag is weer een groeistad en dat is goed voor inwoners en economie. De PvdA heeft een heldere stedenbouwkundige visie op de stad die is gebaseerd op bouw van woningen en voorzieningen. Daarin gaat het niet alleen over bouwen, maar ook over bereikbaarheid, duurzaamheid, bedrijvigheid en groen. In deze visie moeten de kinderen en kleinkinderen van de Hagenaars van nu in de stad kunnen blijven wonen.
  • De PvdA kiest voor innovatieve en creatieve vormen van verdichting.
  • Bij verdichting moet rekening worden gehouden met ruimte voor bedrijvigheid en met behoud (en zo mogelijk versterking) van groen.
  • De historische en monumentale waarde van panden wordt zoveel mogelijk behouden. Waar mogelijk worden historische panden in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
  • Bij hoogbouw wordt steeds aandacht gegeven aan de kwaliteit van de openbare ruimte op de begane grond: geen blinde gevels op straatniveau.