Schimmelproblematiek en fatsoenlijke woningen

Het is niet meer dan normaal dat je huis op orde is. Er zijn op dit moment in Den Haag te veel woningen die in slechte staat verkeren: te vaak maken huiseigenaren er een potje van. Daarom renoveren we de komende jaren 25.000 woningen en zorgen we ervoor dat schimmel- en vochtproblemen echt worden aangepakt.

Goede isolatie, een werkende cv-ketel en goed onderhouden portieken moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Helaas zijn schimmel- en vochtproblematiek, geluidsoverlast, achterstallig onderhoud en onvoldoende inbraak- en brandveiligheid voor veel mensen aan de orde van de dag. Bovendien wonen veel mensen in een woning die niet is toegesneden op wat zij nodig hebben. Dat moet beter.

Renovatie van 25.000 bestaande particuliere sociale huurwoningen

We houden corporaties aan de harde afspraak dat zij 10.000 sociale woningen renoveren. Daarnaast zorgen we ervoor dat 25.000 particuliere sociale huurwoningen in Den Haag worden opgeknapt. Zo verbeteren we woningen met schimmel- en vochtproblemen, slecht geïsoleerde muren en vloeren, gebrekkige elektra, onveilige constructies en andere problemen.

Corporaties staan aan de lat voor hun eigen bezit. Particuliere woningeigenaren betalen het onderhoud en de renovatie uiteraard zelf. Daar waar een wil is, maar geen weg, denkt de gemeente samen met huiseigenaren na over een oplossing. Als verhuurders moedwillig weigeren te renoveren en aan onderhoud te doen, dan dwingen we dit af.

Meer geld en meer bevoegdheden voor pandbrigades

De pandbrigade doet nu al goed werk bij het veilig houden van woningen. De inzet van de brigade bij vocht- schimmelproblematiek wordt flink vergroot. We geven de pandbrigade alle mogelijkheden om misstanden in particuliere en corporatiewoningen aan te pakken.

De pandbrigade gaat wantoestanden als over-bewoning en illegale onderverhuur bovendien sneller en beter aanpakken. De Huisvestingsverordening wordt aangepast zodat de vergunningplicht voor huiseigenaren kamerverhuur en splitsing in ere wordt hersteld. Op deze manier kunnen wanbeleid en illegale activiteiten daadkrachtig worden aangepakt.

Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen.

Lees verder