SCHULDEN

Nog te veel mensen in Den Haag hebben schulden. Schulden raken veel meer groepen dan alleen mensen met lage inkomens. Als mensen met schulden niet op tijd worden geholpen, heeft dat op lange termijn dramatische gevolgen voor deze mensen en de hele maatschappij. Daarom willen we:
  • dat iedereen straks in aanmerking komt voor het vernieuwde, effectievere en snellere schuldhulptraject;
  • de Helpdesk Geldzaken, waar mensen met geldzorgen terecht kunnen, uitbreiden door de hele stad. We hebben speciaal aandacht voor jongeren en doen meer aan preventie en voorlichting op scholen;
  • meer grip op de bewindvoering door het zelf aan te bieden, of door bindende afspraken te maken met bewindvoerders;
  • het Jongeren Perspectief Fonds, dat schulden overneemt en met jongeren stimuleert naar school of (vrijwilligers)werk te gaan, uitbreiden naar andere groepen;
  • een maximum van de rente bij de Gemeentelijke Kredietbank van 2% per jaar;
  • een budgetmaatwerkondersteuning: een potje waaruit hulpverleners naar eigen inzicht dingen kunnen betalen die zij nodig vinden, zoals een huurachterstand;
  • dat mensen met een (kleine) schuld bij hun zorgverzekeraar kunnen overstappen naar de gemeentelijke zorgverzekering waarin vrijwel alle zorgkosten gedekt zijn; 
  • kunnen garanderen dat overheden en bedrijven op korte termijn geen schulden innen bij mensen die al nauwelijks rond kunnen komen.

Klik hier om te zien hoe we armoede in zijn geheel willen bestrijden en hier om te zien hoe we met de bijstand willen omgaan.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.