Daklozen

Het leidende uitgangspunt is: in Den Haag, de stad van vrede en recht, hoeft niemand op straat te slapen. Mensen die door psychische en financiële problemen, verslaving of uithuiszettingen op straat komen te staan, verdienen een uitgestoken hand om hun leven weer op de rit te krijgen.

Wij staan voor een laagdrempelige daklozenopvang, genoeg doorstroomvoorzieningen (hulpverleningstrajecten waar mensen op weg worden geholpen naar een zelfstandig leven en een eigen huis) en voldoende goedkope sociale huurwoningen. Alleen dan zorgen we ervoor dat het aantal daklozen niet nog verder stijgt.

De winteropvang wordt permanent opengesteld van december tot april

In de koude en natte wintermaanden moet de winteropvang voor mensen die dakloos zijn permanent open zijn, net als in Amsterdam van december tot maart. Nu wordt per nacht gekeken of de opvang open gaat. Er komt een eind aan deze onduidelijkheid. De winteropvang gaat ook open voor mensen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en zijn uitgeprocedeerd.

Meer hulpverlening op straat, genoeg plekken in de opvang

Door de toename van het aantal dakloze mensen zijn er meer plekken nodig in de opvang. De Haagse PvdA investeert hierin, specifiek voor plekken in de jongerenopvang en betere hulp voor economisch daklozen. Het project Housing First, waarbij eigen onderdak wordt gevonden voor mensen met zware psychische problemen op een verslaving, wordt uitgebreid. Daarnaast verdienen mensen die op straat slapen en alle vertrouwen in instanties verloren zijn, een uitgestoken hand: dat vraagt om een intensivering van het straatteam met hulpverleners die actief de straat op gaan om met mensen in gesprek te gaan, en ze te helpen naar opvang en hulp.

Er komen meer plekken om je leven weer op te bouwen

Als mensen na de daklozenopvang de stap kunnen zetten om weer zelfstandig te leven en te wonen, komen ze in een doorstroomvoorziening. Nu zijn er te weinig plekken in deze doorstroomvoorzieningen en blijven mensen die klaar zijn om op zichzelf te wonen vast zitten omdat er niet genoeg betaalbare woningen zijn. Daarom willen we het aantal plekken in doorstroomvoorzieningen uitbreiden en voldoende sociale huurwoningen.

Er komen meer bedden en inzetbaar personeel voor mensen met psychische problemen

Steeds vaker krijgt de politie te maken met ‘incidenten met personen met verward gedrag’. Deze toename komt deels voort uit de bedden-afbouw bij GGZ-instellingen, met het idee dat mensen het beste geholpen kunnen worden in hun eigen omgeving. Toch laat het aantal incidenten zien dat de huidige aanpak niet goed werkt. Daarom moet het aantal bedden in GGZ-instellingen worden uitgebreid voor mensen die zware hulp nodig hebben en moet er meer personeel zijn in de wijken die mensen met psychische problemen thuis écht goed kunnen ondersteunen. Een goede samenwerking met de sociale wijkteams is hierbij belangrijk.

Den Haag biedt bed, bad, brood én begeleiding voor mensen die zijn uitgeprocedeerd

Den Haag biedt bed, bad, brood én begeleiding aan mensen die geen verblijfsvergunning hebben of stateloos zijn. Als stad van vrede en recht zorgen we, ongeacht of het Rijk dit blijft financieren, voor een goede bed-, bad- en broodvoorziening, en zorgen we voor begeleiding naar een betere toekomst, in Den Haag of ergens anders.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder