Sociale Woningbouw

De woningbouwcorporaties komen uit een diepe crisis, waardoor er de laatste jaren te weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd. Nu het weer beter gaat moet er flink geïnvesteerd worden in betaalbare, fatsoenlijke woningen, zodat Den Haag bewoonbaar blijft voor iedereen.

De wachtlijsten moeten korter: 1 miljard voor 16.000 extra betaalbare woningen

Er komt 1 miljard euro beschikbaar voor betaalbare woningen en woningverbeteringen. Daarmee worden minimaal 4000 betaalbare woningen per jaar gebouwd, in totaal 16.000 woningen van 2018 tot 2022. Dat zorgt ervoor dat er voldoende woningen zijn voor mensen met een lager of middeninkomen, waaronder mensen die al jaren op een wachtlijst staan, mensen die opeens werkloos raken of door scheiding moeten verhuizen, Haagse statushouders, ouderen en studenten.

We houden corporaties aan de harde afspraak dat zij 10.000 sociale woningen renoveren.

Een goede balans

Van de nieuw te bouwen woningen bestaat bij elk nieuwbouwproject minimaal 40% uit sociale woningbouw en 40% uit middeldure huur en koop. In wijken waar op dit moment minder dan 30% sociale woningbouw is, wordt dat 40% sociaal en 40% middeldure huur en koop. We zorgen zo voor een betere spreiding en groei van sociale woningbouw over de hele stad.

Duurzaamheid voor iedereen

Duurzaamheid de afgelopen jaren was vaak vooral iets voor rijkere mensen. Dat willen we veranderen. We investeren een deel van de 1 miljard in woningverbetering en verduurzaming. Dit creëert tegelijkertijd werkgelegenheid, stimuleert duurzaamheid, en scheelt bewoners in kosten op hun maandelijkse energierekening.

Geen sloop sociale woningen als hiervoor niet meer sociale woningen voor terugkomen

Het komt nog te vaak voor dat sociale woningen gesloopt worden en daarvoor in de plaats duurdere, en vaak ook nog minder, woningen terugkomen. Dat is bij de huidige wachtlijsten onacceptabel. Er worden geen sociale woningen meer verkocht zonder dat hiervoor in de plaats minstens hetzelfde aantal sociale woningen voor terug komt.

Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen.

Lees verder