Stadsdelen

In Den Haag kan veel worden gedaan op stadsdeelniveau. De PvdA is actief in alle Haagse stadsdelen. Daarbij hebben wij veel contact met bewoners, bewonersorganisaties en overige spelers in de wijk.
  • Er wordt zo veel mogelijk geregeld op stadsdeelniveau of op wijk- en buurtniveau.
  • Er is op stadsdeelniveau voldoende budget beschikbaar om snel en laagdrempelig te kunnen werken. Zo worden leuke en goede ideeën gemakkelijker gefinancierd, maar worden ook problemen in uw stadsdeel sneller aangepakt.