Topinkomens (Semi-)Publieke Sector

Het gat tussen wat mensen op de werkvloer en wat bestuurders verdienen, wordt steeds groter. Daarom werkt de gemeente niet samen met organisaties waar managers en bestuurders een topinkomen verdienen boven een ministerssalaris.

Gemeentelijke inkoop onder Haagse voorwaarden

Den Haag kan via het inkoopbeleid nog beter kan sturen op het hanteren van de normen die zelf worden gehanteerd in het gemeentelijk beleid, zoals het tegengaan van het minimumjeugdloon, het voorkomen van onderaannemerschap tegen slechtere arbeidsvoorwaarden, handhaving van de betreffende cao, het voorkomen van topsalarissen in de semipublieke sector, het bevorderen van duurzame arbeidsrelaties, het hanteren van de beslagvrije voet; maar ook bijvoorbeeld goede klachtafhandeling, het bevorderen van open data, duurzaam en verantwoord inkopen, het bevorderen van sociaal ondernemerschap, hergebruik, groene energie en het naleven van mensenrechten (geen producten verkregen via kinderarbeid, beleggingen in wapenhandel). We leggen dergelijke voorwaarden waar mogelijk vast in inkoop- en aanbestedingen.

Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder