Veilig verkeer

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. Of dat nu naar school, naar je werk, naar de binnenstad of naar familie en vrienden is. Bewoners moeten makkelijk bij de gemeente kunnen aangeven waar onveilige verkeerssituaties zijn.

Een jaarlijkse meldingsweek, bijvoorbeeld tijdens de start van het nieuwe schooljaar, kan onveilige verkeerssituaties beter inzichtelijk maken. Voor de veiligheid van fietsers wordt het rood asfalteren bij fietspaden de norm. Brommers, snorfietsen en scooters laten we – met helm – op de openbare weg rijden, niet op het fietspad. Te vaak gebeuren ongelukken met maaltijdbezorgers op scooters omdat ze gehaast maaltijden moeten afleveren. We beboeten of weren thuisbezorgbedrijven als hun medewerkers te vaak verkeersovertredingen maken.

(Foto: Den Haag Marketing)
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder