Fiets en verkeer

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. Voetgangers, fietsen en openbaar vervoer krijgt voorrang boven de auto. 

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. Of dat nu naar school, naar je werk, naar de binnenstad of naar familie en vrienden is. Het is goed nieuws dat steeds meer mensen in de stad de fiets, tram of bus pakken: voetgangers, fietsen en openbaar vervoer krijgt voorrang boven de auto.

Auto’s nemen veel ruimte in beslag. We zullen moeten wennen aan het idee dat mensen maximaal 1 auto betaalbaar in de buurt van de eigen woning kunnen parkeren. Om de stad bereikbaar te houden moeten we de keuze maken voor goed OV en goede bereikbaarheid per fiets. Komt je van buiten de stad? Dan moeten OV en fiets aantrekkelijker alternatieven zijn dan de auto. In de stad delen we auto’s waar dat kan en offeren we geen groen op voor nieuwe parkeerplaatsen.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

We kiezen allereerst voor fietsers en voetgangers in de stad. De betekent meer en geasfalteerde fietspaden. We zetten in op meer vrij liggende fietspaden, omdat daar minder ongelukken gebeuren. Ook kunnen meer straten veranderen in een fietsstraat, waar auto’s te gast zijn, zoals aan de Conradkade. Het aantal sterfietsroutes wordt uitgebreid naar 6, onder andere op de route Vrederust- Houtwijk-Kijkduin. Bij wegwerkzaamheden komen betere oplossingen voor voetgangers en fietsers. Den Haag geeft de locatie van fietsnietjes en buurtstallingen beter aan. Weesfietsen worden in heel Den Haag binnen enkele maanden verwijderd (op drukke locaties sneller), en bij wegwerkzaamheden komen betere omleidingsroutes voor voetgangers en fietsers. Het stallen van een fiets in een buurtstalling wordt goedkoper. De prijs van de eerste fietsparkeervergunning wordt 10 euro per maand. Bij het herinrichten van straten wordt er meer rekening gehouden met het belang van de doorgaande fietser.

Meer en beter openbaar vervoer

Beter openbaar vervoer is een absolute voorwaarde om ervoor te zorgen dat Den Haag bereikbaar blijft. Daarom blijven tram- en buslijnen en hun frequenties behouden en worden ze zo nodig uitgebreid. Zo willen we een tramverbinding naar het Norfolkterrein, de capaciteit van het Randstadrail wordt uitgebreid en moeten de mogelijkheden van een betere verbinding met het Westland onderzocht worden. Samen met de metropoolregio (of omliggende gemeenten) zorgen voor verbetering en uitbreiding van het ov-net. We behouden de conducteurs op de trams. Kinderen met een ooievaarspas kunnen tijdens daluren gratis gebruik maken van het ov. Er komen meer stallingsmogelijkheden voor de fiets bij bushaltes.

Veiliger verkeer

Bewoners moeten makkelijk bij de gemeente kunnen aangeven waar onveilige verkeerssituaties zijn. Een jaarlijkse meldingsweek, bijvoorbeeld tijdens de start van het nieuwe schooljaar, kan onveilige verkeerssituaties beter inzichtelijk maken. Voor de veiligheid van fietsers wordt het rood asfalteren bij fietspaden de norm. Brommers, snorfietsen en scooters laten we – met helm – op de openbare weg rijden, niet op het fietspad. Te vaak gebeuren ongelukken met maaltijdbezorgers op scooters omdat ze gehaast maaltijden moeten afleveren. We beboeten of weren thuisbezorgbedrijven als hun medewerkers te vaak verkeersovertredingen maken.

We zorgen voor meer schonere auto’s in de stad

Milieuzones worden zowel geografisch als in aantal typen voertuigen uitgebreid om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Indien mogelijk differentiëren we parkeertarieven en vergunningen naar type voertuig: hoe schoner, hoe goedkoper. Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s wordt voor 2022 vermeerderd met 7000 in de openbare ruimte. Met exploitanten van gemeentelijke parkeergarages worden afspraken gemaakt over het plaatsen van laadpalen.

Plan van aanpak voor het stimuleren van het gebruik van het ov en de fiets

De parkeerdruk in de stad is nu al heel hoog. De vele duizenden nieuwe inwoners van de stad zullen allemaal een auto voor de deur willen hebben, maar dat is niet vol te houden. We komen met een plan van aanpak voor het stimuleren van het gebruik van het ov en de fiets. Daar is ook een mentaliteitsverandering voor nodig. In de stad delen we auto’s waar dat kan en offeren we geen groen op voor nieuwe parkeerplaatsen. Door parkeergarages (buiten kantoortijden) ook beschikbaar te stellen voor omwonenden kunnen we de bestaande parkeercapaciteit beter benutten. De gemeente maakt hier afspraken over met organisaties en bedrijven.

(Foto: Den Haag Marketing / Jurjen Drenth)
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder