Werk

Werk is van levensbelang voor mensen. Daarom streeft de PvdA naar een sterke Economie en zo veel mogelijk werkgelegenheid voor iedereen die kan werken.
  • Een stevige inzet op werkgelegenheid door werkgelegenheidsprojecten. Specifieke inzet op bestrijding van de jeugdwerkloosheid via het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
  • Een sterke Haagse economie zorgt voor meer werkgelegenheid: meer (internationale) bedrijven naar Den Haag.
  • Meer aandacht voor stageplekken.
  • Een sociale uitvoering van de Participatiewet.