Wonen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. We moeten voorkomen dat mensen met een lager inkomen de stad uit worden gejaagd, door Den Haag betaalbaar te houden voor iedereen.

Mensen staan jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, studenten en starters worden geconfronteerd met steeds hogere huren in de vrije sector, en voor ouderen is de stap naar een kleiner, aangepast huis onbetaalbaar. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen. We moeten voorkomen dat mensen met een lager inkomen de stad worden uitgejaagd, en investeerders en huisjesmelkers alle ruimte krijgen om hoge huren te vragen en nalatig te zijn in ouderhoud.

Daarom investeert de Haagse PvdA 1 miljard euro in meer betaalbare woningen. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg woningen zijn voor gezinnen met een lager of middeninkomen, mensen die moeten verhuizen vanwege een scheiding, studenten, starters en mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld die in Nederland mogen blijven. Bij ieder nieuwbouwproject zorgen we ervoor dat er genoeg sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen worden gebouwd, ook in wijken waar nu vooral dure woningen staan. We slopen alleen sociale huurwoningen als er nieuwe sociale huurwoningen voor terugkomen en bewoners kunnen terugkeren tegen een vergelijkbare huurprijs.

Te vaak wonen mensen in een slecht onderhouden huurwoning, en hebben het gevoel machteloos te staan tegenover de huisbaas of woningcorporatie. Vocht, schimmel, geluidsoverlast, slechte brand- en inbraakbeveiliging zijn aan de orde van de dag. Dat moet anders. Daarom houden we woningcorporaties aan de harde afspraak dat ze woningen renoveren, en investeren we als gemeente extra om ervoor te zorgen dat nog meer woningen snel worden opgeknapt. Slecht onderhoud pakken we keihard aan, daarom zorgen we ervoor dat pandbrigades meer mensen en middelen krijgen om zich hiervoor in te zetten.

Het klimaat verandert, en er ligt een flinke opgave om ervoor te zorgen dat de stad klimaatneutraal wordt. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk álle Haagse woningen verduurzamen. Subsidies voor verduurzaming gaan nu nog te vaak naar mensen met een hoog inkomen die de weg naar subsidiepotten weten te vinden. Ook mensen met minder tijd en geld moeten hier gebruik van kunnen maken. Zo voorkomen we dat verduurzaming ertoe leidt dat de kloof tussen arm en rijk verdiept, en lagere inkomens zitten opgescheept met een hoge energierekening. Nederland gaat van het Groningse gas af, dus nieuwe woningen worden niet meer aangesloten op aardgas.

Onze maatregelen:

  • Er komt 1 miljard euro beschikbaar voor betaalbare woningen en woningverbeteringen. Daarvan bouwen we 16.000 nieuwe woningen en renoveren we 25.000 bestaande woningen.
  • Als we sociale woningen slopen, moeten daar meer sociale woningen voor terugkomen. De oorspronkelijke bewoners krijgen bij sloop en nieuwbouw een terugkeermogelijkheid, tegen een vergelijkbare huurprijs.
  • We houden corporaties aan de harde afspraak dat zij 10.000 sociale woningen renoveren. Daarnaast zorgen we ervoor dat 25.000 particuliere sociale huurwoningen in Den Haag worden opgeknapt.
  • De pandbrigade wordt uitgebreid en krijgt een flink groter budget, zodat ze hun werk goed kunnen blijven doen.
  • We investeren in duurzame woningbouw en renovatie.
  • Iedereen een passende woning. We gaan meer woningen bouwen die geschikt zijn voor ouderen en helpen hen wanneer ze kleiner willen gaan wonen.
  • We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector komen en blijven.
Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen.

Lees verder