Zorg

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk.

We zijn er trots op dat de ellenlange aanvraagformulieren op de gemeentewebsite tot het verleden behoren, en dat de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding is afgeschaft. Toch is de zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is nog niet altijd goed geregeld.

Daarom wordt zorg aanvragen bij de gemeente sneller en makkelijker. We zetten het mes in de marktwerking in de zorg. We kiezen voor de beste zorgaanbieders, in plaats van de tientallen zorgaanbieders die nu langs elkaar heen werken en elkaar beconcurreren. Zorgmedewerkers komen in vaste dienst met goede arbeidsvoorwaarden, zodat ze de tijd hebben voor goede zorg, aandacht en een kopje koffie.

De gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken zijn gigantisch. Vaak gaan gezondheidsproblemen samen met zwaar werk, slecht onderhouden woningen en geldzorgen. De Haagse PvdA wil deze verschillen verkleinen, omdat iedereen recht heeft op een gezond leven. Daarom pakken we gezondheidsproblemen per wijk aan, met opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen die de wijk kennen, samen met bewoners activiteiten opzetten en oog hebben voor mensen die eenzaam zijn.

Haagse kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Het kind staat bij de jeugdhulp en jeugdzorg voorop, dat betekent één hulpverlener per een gezin over de vloer, en instanties die goed met elkaar samenwerken. Wanneer een jongere achttien wordt, betekent het niet dat hij of zij direct volwassen is. Daarom maken we geld vrij om jeugdzorg en jeugdhulp ook na achttien jaar wanneer nodig te verlengen.

Sporten is gezond, sport verbroedert en sportclubs zijn het hart van onze stad. Toch zijn er nog grote verschillen tussen wijken en buurten in de mogelijkheid om te sporten, of waar kinderen buiten kunnen spelen. Daarom investeren we in sportverenigingen, sportvelden en speeltuinen, juist in wijken waar kinderen nu weinig sporten en buitenspelen.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder