Oud-politicus

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën.

“Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter nog grote uitdagingen voor de komende periode. De werkloosheid is gestegen. Hagenaars maken zich terecht zorgen over o.a. hun baan, hun buurt en de toekomst van hun kinderen. Onder de noemer van de participatiemaatschappij vinden er in de komende periode enorme veranderingen plaats! Bijvoorbeeld van verzorgingsstaat naar participatiestad. Gemeenten krijgen nieuwe taken erbij met veel minder geld. Van burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid wordt veel verwacht. Om deze uitdagingen met vertrouwen tegemoet te treden moet de Haagse politiek dienend leiderschap tonen en perspectieven bieden. De politiek kan wel zorgen voor de randvoorwaarden voor meer creativiteit, meer vertrouwen in de toekomst en meer solidariteit. Deze politieke stijl moet ook veranderen. Minder oplossingen van boven droppen, meer luisteren, meer dienend leiderschap, meer burgerparticipatie, meer creativiteit en solidariteit.”