Vicevoorzitter bestuur

Ernst Bemmelen van Gent

Sociaal-democratie | Partijdemocratie | Cultuur
Ernst Bemmelen van Gent

Over Ernst Bemmelen van Gent

Ernst van Bemmelen van Gent is een gedreven sociaaldemocraat met een prettige mix van persoonlijke ambitie en bescheidenheid. Hij maakt zich sterk voor cultuur, onderwijs, bedrijvigheid en mensenrechten. Ernst heeft originele invalshoeken op #1DenHaag. Hij is ervan overtuigd dat de gemeente hier een belangrijke rol in speelt. Ernst heeft ervaring als advocaat en is sinds 2004 docent aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit Utrecht. Daarnaast is Ernst al enkele jaren actief in onze afdeling.

“Ik ben trots op mijn Haagse PvdA die zich decennialang lang heeft ingezet voor een sociale en leefbare stad. In die periode is door globalisering de kleur van de stad drastisch veranderd. Maar niet de problemen die een grote stad kenmerken: werkgelegenheid voor iedereen, kansen voor iedereen, uitsluiting van nieuwkomers door zij die (net) eerder waren. En ook niet de menselijke tragiek als scholing, werk en acceptatie niet lukken. Als sociaal-democraat zet ik mij in om deze grote-stad-problemen en deze tragiek aan te pakken. Alleen samen kunnen we globalisering het hoofd bieden en individuele tragiek voorkomen. Elke traan van een kind of mens is er een teveel als die veroorzaakt is door onnadenkend handelen van anderen. Hierbij geloof ik in de kracht van cultuur om elkaar te ontmoeten. In de noodzaak om bepaalde gewoontes bewust los te laten. Als advocaat geloof ik bovendien in alles netjes regelen: besluitvormingsprocedures met inspraak en respect voor mensenrechten, ook op lokaal niveau! Doe mee met de sociaal-democratie.”

Als vice-voorzitter van het afdelingsbestuur zal Ernst zich inzetten om samen met de collega’s alle evenementen goed te organiseren, en waar nodig de rol van voorzitter vervullen bij afwezigheid van Paulien van der Hoeven. Ook zal hij zich bezighouden met inhoudelijke onderwerpen van de sociaal-democratie, partijdemocratie en cultuur.