Algemeen bestuurslid

Hannie van ’t Veer

Coördinator werkgroepen
Hannie van ’t Veer

Over Hannie van ’t Veer

hannieveer@gmail.com

Hierbij wil ik me als lid van het afdelingsbestuur voorstellen. Ik ben Hannie van ’t Veer, getrouwd metLouis, 62 jaar en met pensioen. In mijn werkzame leven heb ik mij met veel plezier ingezet voor het jonge kind. In Rotterdam heb ik 37 jaar gewerkt in welzijnsorganisaties en daar verschillende functies gehad in en voor peuterspeelzalen (voorscholen), in achterstandswijken in Rotterdam-Zuid.

In het afdelingsbestuur ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkgroepen. Mijn ambitie de komende tijd is te zorgen dat de werkgroepen een rol gaan spelen bij het ondersteunen van de fractieleden. En ook wil ik de werkgroepen zelf aantrekkelijker maken. Zo kunnen leden van de werkgroepen in de afdeling mee helpen door stukken kritisch te lezen en van commentaar te voorzien, ook richting de fractieleden. Vanuit de werkgroepen zijn ook leden bezig als steunfractielid (of als schaduwfractie). Zij hebben een brugfunctie tussen de werkgroepen en de fractieleden. Dit moet verder vorm gaan krijgen en samen kunnen we de PvdA in Den Haag zo sterker en slagvaardiger maken.

Tips en ideeën om de werkgroepen beter te betrekken bij de Haagse dagelijkse zaken zijn altijd welkom. Wanneer je mij een email stuurt naar het volgende adres hannieveer@gmail.com dan reageer ik daar zo snel mogelijk op.