Kandidaat-raadslid | 10

Heleen van Luijn

Heleen heeft grote kennis van zaken op ouderenbeleid, laaggeletterdheid, discriminatie, gezondheidsverschillen en toegankelijkheid van de zorg. Ze is als gepromoveerd cultuur- en godsdienst psycholoog onderlegd in het doorgronden van complexe vraagstukken. Deze kennis en inzichten zet zij in voor onze partij. Als voorzitter van de werkgroep ouderenbeleid heeft Heleen zich een toegankelijk en verbindend politica getoond.

“Kiest u ook voor een Den Haag voor iedereen? Ik vecht voor een stad zonder discriminatie en uitsluiting. Waar diversiteit onze kracht is. We moeten ervoor zorgen dat ons bestuur en de politie een echte afspiegeling is van de samenleving. Zo wordt Den Haag een stad waarin iedereen een kans krijgt.

Voor een stad waarin iedereen fijn en betaalbaar kan wonen. Daarom investeren we in nieuwe, betaalbare huizen en knappen we slechte woningen op. Ouderen moeten zo lang mogelijk fijn en veilig kunnen wonen in hun eigen huis.

Voor een stad waarin iedereen een eerlijke kans krijgt. Waar mannen en vrouwen gelijk loon voor gelijk werk krijgen en vrouwen een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Doet u mee?”