Algemeen bestuurslid

Huibert Koers

Coördinator dialoogtafels | Escamp
Huibert Koers

Over Huibert Koers

Rechtvaardigheid en democratie zijn voor mij belangrijke waarden. Ik accepteer niet dat een kleine groep mensen met veel macht (en kapitaal) voor anderen de regels bepaalt. Ik vind dat iedereen recht heeft om mee te praten over beslissingen die ons allemaal aangaan.

Ik ben opgegroeid in de bijstand, in een groot gezin. Ik weet dus hoe het is als je geen cent te makken hebt. Ik ben dan ook van mening dat armoede en extreme rijkdom niet meer passen in deze wereld en moeten worden afgeschaft. De politiek speelt daarbij een cruciale rol. Politici hebben daarom de taak om in simpele taal uit te leggen waar het in de politiek over gaat, zodat burgers begrijpen wat er op het spel staat.

Inmiddels ben ik al een tijd werkzaam als leraar in het beroepsonderwijs. Als leraar hecht ik veel waarde aan kennis maar ook aan eerlijke en objectieve beoordeling. Op school moet iedereen zijn talent kunnen ontwikkelingen en iedereen moet gelijk behandeld en beoordeeld worden. Dit zou ook zo op werk, in de maatschappij en in de politiek moeten gaan.

Ik ben er van overtuigd dat de politieke structuur moet veranderen. Het moet gewoon duidelijker en vooral eerlijker. Ik ben daarom groot voorstander van het idee om gebruik te maken van loting als het gaat om kandidaatstellingscommissies. Zo’n commissie zou daarom gedeeltelijk moeten bestaan uit mensen die ingeloot worden, en die mensen hoeven dan geen lid te zijn van de partij. Op deze manier wordt de objectiviteit gewaarborgd, krijgen burgers meer inspraak en worden bestuursleden en volksvertegenwoordigers op een veel eerlijkere manier gekozen.

Vandaag de dag bestaat de wereld uit een gigantische markt. Overal wordt er handel gedreven, maar de planeet heeft zijn maximale capaciteit al lang bereikt. Hierdoor zijn er steeds meer uitdagingen op het gebied van milieu, migratie en gezondheid. De politiek moet erkennen dat alles met elkaar verbonden is en dat eindeloze concurrentie niet werkt. De oplossing zit in samenwerking en innovatie, en in niks anders. Daarom ben ik een groot voorstander van een fusie tussen sociale en duurzame partijen. Het begint allemaal met een idee en dan een gesprek.

Zwijg niet langer, laat van je horen.