Wonen

#iedereengoedwonen

Het is niet meer dan normaal dat je huis op orde is. Mensen voelen zich prettig in een goed huis. Goede isolatie, een werkende cv-ketel en goed onderhouden portieken moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Helaas is dat nog lang niet altijd het geval. Daarom zorgt de PvdA dat er hard wordt ingezet door gemeente en corporaties om huizen op orde te houden. Als je een reparatieverzoek indient, moet daar snel en adequaat mee omgegaan worden.

Iedereen moet betaalbaar kunnen wonen in de stad en de mogelijkheid hebben om in elke wijk door te kunnen groeien. Dat betekent meer middendure en dure woningen in wijken waar die nog nauwelijks zijn. Maar het betekent ook: meer goedkopere woningen in de wijken met alleen dure huizen. Op dit moment dreigt er een gigantisch tekort aan betaalbare huurwoningen. Dat kan écht niet. We moeten er voor zorgen dat het aantal woningen voor mensen met lagere inkomens op het goede peil komt en blijft!