Kandidaat-raadslid | 9

Kenan Dogan

Kenan was als kleine, Haagse jongen al een politicus in de dop. Hij kwam al vroeg op voor zijn naasten en hielp mensen, waar hij kon, een stapje verder in het leven. Ook de Kenan van nu is wars van beleidstaal, ondanks zijn studie bestuurskunde. Hij wil zichtbare, progressieve politiek bedrijven vanuit de basisbeginselen van de sociaaldemocratie. Kenan heeft een groot netwerk in Den Haag. Onderwerpen als onderwijs, werk, ouderenzorg en antidiscriminatie gaan hem aan het hart. Kenan werkt als leidinggevende bij een sociale dienst.

“Den Haag, ik zou nergens anders willen wonen. Jammer genoeg is wonen in Den Haag voor velen bijna niet meer mogelijk. Als we niets doen, wordt het voor starters of mensen met een normaal inkomen onmogelijk om in Den Haag te wonen. Wij willen dat iedereen goed, veilig en betaalbaar kan wonen. Daarom investeren we in nieuwe, betaalbare huizen en knappen we slechte woningen op. 

Mensen zonder opleiding of met een vakopleiding profiteren te weinig van de groeiende economie. Dat moet anders. Daarom investeren we in publieke banen: in de zorg, het onderwijs en de woningbouw. Zo vinden we opnieuw voor 10.000 mensen een goede baan.

Ik ga de komende vier jaar voor jou vechten! Voor goed werk voor iedereen, fijn wonen voor iedereen en een Den Haag waar iedereen zich thuis voelt. Kan ik op jouw stem rekenen?”