Secretaris

Lester von Meijenfeldt

Lester von Meijenfeldt

Over Lester von Meijenfeldt

“De Partij is gebaat bij een sterk en bruisend verenigingsleven. Alle leden, en voor dat betreft ook alle aanstaande leden, moeten een plek en – vooral – de ruimte krijgen om binnen de Partij hun ideeën te venten en enthousiasme ten toon te spreiden. Dit vergt niet alleen goede, toegankelijke platforms en activiteiten, maar ook een geolied partijkantoor en -administratie, die dit allen niet in de weg staat maar juist faciliteert. Als secretaris hoop ik hier een (stille) kracht achter te kunnen zijn.

Een andere belangrijke taak waar ik me voor wil blijven inzetten is het ombudswerk van de afdeling. Het Haagse ombudsteam helpt inwoners die vast lopen, zowel bij overheidsinstanties als bij private partijen. Het ombudsteam poogt op individueel niveau mensen een stap verder te helpen en voedt tegelijkertijd onze gemeenteraadsleden met hun opgedane praktijkervaring. Deze ervaring komt mijzelf overigens goed pas bij mijn dagelijkse werkzaamheden als juridisch adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”