Kandidaat-raadslid | 24

Marije Talstra

Marije is fractievertegenwoordiger en kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ze heeft zich deze fractieperiode getoond als een verbindend en zeer gedreven politica. Haar drijfveer is om sociale ongelijkheid op te heffen door concrete problemen van mensen die hulp nodig hebben, aan te pakken. Ze ziet een partij voor zich, die (weer) in alle Haagse wijken geworteld is.

“Het is een eer om me in te hebben mogen zetten voor de belangrijke thema’s zorg, welzijn, jeugd en decentralisaties. Ik zet me in voor goede toegankelijke zorg in alle wijken van Den Haag. Ik sta voor gelijke kansen en een overheid die initiatieven van burgers mogelijk maakt, die verbindt en ondersteunt. Samen met mijn partner en twee kinderen woon ik in Bezuidenhout. De wijken Mariahoeve en Haagse Hout hebben mede daarom mijn specifieke aandacht. Ik vind het belangrijk om samen met buurtbewoners op te trekken en beleidsterreinen als zorg, wonen en ruimtelijke ordening te verbinden. Als u ideeën heeft hoe het beter kan, aarzel niet om contact op te nemen.”