Secretaris bestuur

Öner Çatalpinar

Werk & Inkomen | Veiligheid
Öner Çatalpinar

Over Öner Çatalpinar

afdeling@pvdadenhaag.nl

Öner Çatalpinar werd op 24 april 1975 geboren in Rotterdam. Zijn moeder is Nederlandse en zijn vader is van Turkse afkomst.

Daar waar zijn moeder haar leven als maatschappelijk hulpverlener en kunstenares invulde was zijn vader beroepsmuzikant en cameraman. Op jonge leeftijd werd Öner steevast door zijn ouders meegenomen naar bijeenkomsten van de Partij van de Arbeid waar zijn aandacht voor de medemens is ontstaan. Opgroeien in een grote stad brengt met zich mee dat je in aanraking komt met verschillende culturen en gewoonten. Deze verrijking van mensenkennis heeft Öner doen besluiten om zich aan te melden bij het Ministerie van Defensie, een plek waar hij de wereld kon verkennen.

Als beroepsmilitair heeft Öner zich als mens kunnen ontwikkelen en kan hij zeggen dat hij de wereld bereisd heeft. In de ruim 15 jaar als beroepsmilitair heeft Öner zich ingezet als vertegenwoordiger van de Nederlandse normen en waarden. Het kunnen leveren van hulp en ontwikkeling aan mensen in nood zijn momenten die hem gevormd hebben. Na meerdere jaren over de grens gewerkt en gewoond te hebben heeft Öner na lang wikken en wegen de keuze gemaakt om zich te richten op de maatschappelijke omgeving in Nederland. Öner heeft zich aangemeld voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening om zodoende het sociale domein te betreden, gelijktijdig is hij als docent aan de slag gegaan binnen het MBO onderwijs in Amsterdam en Rotterdam.

Na een overstap naar de opleiding Psychologie is de keuze gemaakt om het ministerie van Defensie te verlaten en is Öner gaan werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het besef dat er meer speelt tussen de oren van een persoon is in deze periode versterkt en neemt hij mee in zijn huidige leven tijdens al zijn contactmomenten met mensen. Na een periode binnen de geestelijke gezondheidszorg diende de mogelijkheid zich aan om werkzaam te geraken binnen het sociale domein van de gemeente Rotterdam. Binnen het cluster Werk en Inkomen werkt Öner inmiddels enkele jaren en voorziet hij dat hij een bijdrage levert aan het welzijn en toekomstperspectief van de burger. De burger is immers waar de maatschappij om draait.

Öner is gehuwd, heeft een dochter en woont samen met zijn gezin in Brasserhout. In zijn vrije tijd staan de sportschool en de plaatselijke duinen om uit te waaien met zijn trouwe viervoeters hoog op zijn lijst van bezigheden. Daarnaast zet hij zich in als gastspreker voor het Veteraneninstituut.

“Eerlijk en rechtvaardig”