Kandidaat-raadslid | 15

Timo Corporaal

Timo Corporaal

Over Timo Corporaal

timo.corporaal@planet.nl

Timo is een sympathieke, Haagse sociaaldemocraat. Hij is gedreven om sociale ongelijkheid aan te pakken. Timo is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Hij ziet een rol weggelegd in de ondersteuning van (jong) talent, maar gaat met energie voor het raadslidmaatschap. Timo heeft veel kennis van de thema’s integratie, het creëren van (nieuwe) werkgelegenheid en wijkproblematiek.

“Den Haag is een wereldstad. We wonen met zoveel verschillende mensen, met zoveel verschillende dromen, in zoveel verschillende buurten. Ik ben er trots op in zo’n diverse omgeving te wonen en werken. Dat verdient iedereen in Den Haag.

Mensen zonder opleiding of met een vakopleiding profiteren te weinig van de groeiende economie. Dat moet anders. Daarom investeren we in publieke banen in de zorg, het onderwijs en de woningbouw. Sociale ondernemers die mensen met een vakopleiding of afstand tot de arbeidsmarkt aannemen, verdienen onze steun. Als je moeilijk aan een baan komt, steekt de gemeente een helpende hand uit.

Samen met jou wil ik werken aan een duurzaam en sociaal Den Haag, waar iedereen goed kan wonen en werken.”