Fractievertegenwoordiger | Kandidaat-raadslid | 5

Wimar Bolhuis

Financiën | Economie | Sport

Wimar is fractievertegenwoordiger en kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Hij is deze raadsperiode, als fractievertegenwoordiger, van grote toegevoegde waarde geweest voor de PvdA-fractie. Daarnaast is hij promovendus aan de Universiteit Leiden. Wimar koppelt zijn Haagse wortels aan een brede dossierkennis en een sterk ontwikkeld politiek gevoel. Wimar is in staat om in korte tijd ieder complex vraagstuk te doorgronden, hierop een realistisch idee te ontwikkelen en dit – samen met anderen – vervolgens in concrete daden om te zetten. Slim en daadkrachtig.

“Graag zet ik me in voor de stad waar ik opgroeide en me thuis voel. Ik zat in Den Haag op de basisschool en de middelbare school, woonde als student in de Stationsbuurt, Rivierenbuurt en Regentessekwartier, en woon nu met veel plezier in de Bloemenbuurt. Deze raadsperiode wil ik meebouwen aan een mooie, sterke en sociale stad achter de duinen. Als student werd ik lid van de PvdA, omdat alleen deze partij probeert elke mens een echte kans op zelfstandigheid, vrijheid en vooruitgang te bieden. Ook diegenen die een steuntje in de rug nodig hebben. En zo hoort het.

Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik werk vier dagen in de week voor het ministerie van Financiën en schrijf één dag per week aan een proefschrift over de Nederlandse overheidsfinanciën aan de Campus Den Haag. Ik ben afgestudeerd econoom, bestuurskunde en sociaal psycholoog, en sport daarnaast relatief veel – hardlopen, voetbal en korfbal. Daarom voer ik, samen met Abderrahim Kajouane en Rajesh Ramnewash, voor de PvdA het woord op de onderwerpen Financiën, Economie en Sport. Als u suggesties heeft hoe het gemeentelijk beleid beter kan, neem contact met me op.”