–Wijkteam Archipelbuurt

Het Wijkteam Archipel is een groepje van actieve PvdA vrijwilligers die de partij gezicht willen geven in het stadsdeel. Ze doen dat door  aanwezig te zijn bij belangrijke evenementen en aan te schuiven bij bewonersoverleggen en bij verkiezingen acties te voeren. Vind je het leuk daar ook een steentje aan bij te dragen? Neem dan contact op met Marijke Haisma.

Marijke Haisma
06 208 282 23
marijkehaisma@hotmail.com