28 oktober 2014, om 20:00, Idazaal, Juffrouw Idastraat 2

ALV: over evaluatierapport en wijkaanpak!

We willen u uitnodigen voor de ALV op dinsdagavond 28 oktober (20:00 uur in de Idazaal). Die avond zal het rapport van de evaluatiecommissie en het vervolg hierop formeel worden behandeld. Tijdens deze ALV staat ook de invulling van de bestuursvacatures op de agenda en zal onze wethouder Rabin Baldewsingh de aanwezige leden om advies vragen ten aanzien van zijn plannen voor de Wijkaanpak.
In de periode juni – september heeft een externe commissie een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de ledenvergadering. Op de toen eerstvolgende ledenvergadering van 13 mei is de evaluatiecommissie ingesteld. De commissie, onder leiding van professor Pieter Tops, is vervolgens in voortvarendheid aan de slag gegaan met hun opdracht. Uiteindelijk zal dit op vrijdag 10 oktober leiden tot een openbaar evaluatierapport. Op vrijdag 10 oktober zal het evaluatierapport worden toegezonden per e-mail en zal het te vinden zijn op de website van de PvdA Den Haag.