Wethouder

Martijn Balster

Martijn Balster

Wethouder en fractievoorzitter

Wonen (woonbeleid, woonruimteverdeling, erfpachtbeleid, welstandsbeleid, vergunningen en handhaving bouwen en wonen, verbetering particuliere woningen, leegstandsaanpak, Haagse Pandbrigade, Grondbedrijf) | Gebiedsontwikkeling Zuidwest | Ruimtelijke ontwikkeling stadsdelen Escamp en Loosduinen | Wijken en Stadsdelen (inclusief Wijkaanpak) | Participatie | Bewonersorganisaties | Welzijn | Stadsdeelwethouder Escamp