Werkgroepen & commissies

Vind je het leuk om inhoudelijk iets bij te dragen en om mee te denken? Binnen de Haagse PvdA-afdeling zijn diverse werkgroepen & commissies actief die zich bezighouden met allerlei thema’s.

Commissies houden zich bezig met een specifiek onderwerp en hebben een specifieke taak. Zo houdt de congrescommissie zich bezig met de voorbereiding van (landelijke) congressen van de PvdA en organiseert het team permanente campagne (je raadt het al:) de permanente campagne van de afdeling. Werkgroepen komen gemiddeld eens per maand bijeen en organiseren politieke thema-avonden, denken mee met de gemeenteraadsfractie en werken onderwerpen uit voor bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma.

Wil je een keer meedoen met een bestaande werkgroep, met een commissie, of een werkgroep over een nieuw onderwerp starten? Neem dan contact op met de werkgroepcoördinator van de afdeling: Ilya Shcharbitski ([email protected]).

Werkgroepen:

Commissies: