22 oktober 2014, om 20:00, De Mussen, Hoefkade 602

Ledenbijeenkomst over evaluatierapport

We willen de leden van de PvdA Den Haag uitnodigen voor een speciale ledenbijeenkomst op woensdag 22 oktober (20:00 uur in De Mussen). De avond kent een informeel karakter waarop in verschillende tafelgesprekken over onderdelen uit het evaluatierapport wordt gesproken. De avond is bedoeld om met de commissie en met elkaar van gedachten te wisselen over de uitkomsten van de evaluatie. 

In de periode juni – september heeft een externe commissie een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de ledenvergadering.  Op de toen eerstvolgende ledenvergadering van 13 mei is de evaluatiecommissie ingesteld. De commissie, onder leiding van professor Pieter Tops, is vervolgens in voortvarendheid aan de slag gegaan met hun opdracht. Uiteindelijk zal dit op vrijdag 10 oktober leiden tot een openbaar evaluatierapport. Op vrijdag 10 oktober zal het evaluatierapport worden toegezonden per e-mail en zal het te vinden zijn op de website van de PvdA Den Haag.

Waar ben je naar op zoek?