Transparante campagnefinanciën

De Haagse PvdA heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gewerkt met een totaalbudget van € 46.368,38. Dit bedrag is opgebouwd uit drie soorten inkomsten, het eigen vermogen, een bijdrage vanuit de landelijk PvdA en donaties van leden.

Het grootste deel van het budget voor de verkiezingen komt vanuit het eigen vermogen van de Haagse PvdA. Dit vermogen wordt gedurende de tijd opgebouwd uit de contributie van raadsleden, wethouder en de jaarbegroting. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd zodat dit tijdens de verkiezingscampagne beschikbaar is. 

Het tweede deel komt uit de bijdrage van de landelijke PvdA. Dit bedrag wordt vanuit de landelijke vereniging opgebouwd en speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgekeerd aan de afdelingen.

Het laatste bedrag komt vanuit donatie van leden. In aanloop naar en tijdens de campagne heeft de Haagse PvdA haar leden een aantal keer opgeroepen een donatie te doen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA heeft geen donaties ontvangen van niet-leden van de PvdA. Alle donaties zijn afkomstig van individuele leden. De volgende personen hebben een donatie van boven de €200,- gedaan:

  • A. Van Rijn
  • R. Baldewsingh
  • M. Balster
  • J. Van Nieuwenhuizen
  • Van Eijndhoven

Inkomsten
Eigen vermogen Haagse PvdA: € 24.300,-
Bijdrage landelijke PvdA: € 12.700,-
Donaties Leden Haagse PvdA: € 9.368,38
Totaal: € 46.368,38

Waar ben je naar op zoek?