11 februari 2014

Samen werken aan een veilige stad

PvdA wil samen met bewoners, politie en andere professionals werken aan een veilige stad. Dat betekent de stad schoon en heel houden, het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, het aanpakken van overlast en het samenwerken met burgers en instanties in de wijk aan een veilige leefomgeving.

De veiligheid in Den Haag is de afgelopen jaren verbeterd, maar niet overal is het veilig en niet iedereen voelt zich ook veilig. De PvdA wil daarom de kleine criminaliteit en overlast zo vroeg mogelijk aanpakken en bewoners een grotere rol geven bij het signaleren en voorkomen van onveilige situaties. De speerpunten voor het veiligheidsbeleid in de buurt moeten meer samen met bewoners tot stand komen. 

Veiligheid begint bij het voorkómen van criminaliteit. De PvdA wil vroegtijdig signaleren dat mensen het verkeerde pad op dreigen te gaan of overlast veroorzaken. Daders moeten snel worden gestraft en na hun straf worden begeleid om herhaling te voorkomen. Het veiligheidshuis zorgt daarbij voor goede samenwerking en afstemming tussen hulpverleners. Slachtoffers willen we tijdig informeren over het politieonderzoek en mogelijkheden voor slachtofferhulp.

Woonoverlast wil de PvdA consequent en met alle middelen aanpakken. Overbewoning en illegale wietteelt willen we bestrijden door snel in te grijpen. Met woningcorporaties willen we goede afspraken maken voor één aanpak van overlastgevende buurtbewoners.

Zie hier ons verkiezingsprogramma >>

Waar ben je naar op zoek?