ANWB: Van Annexatie naar Echte Oplossingen 

4 november 2022

Tijdens de verkiezingen ging het er al veel over: het ANWB -hoofdkantoor in Benoordenhout.
Of beter gezegd: Wassenaar. Op de plek naast park Clingendael wordt, op de grond van de gemeente Wassenaar, een plan ontwikkeld met ongeveer 400 woningen, waarvan 25% sociaal. Bewoners en politieke partijen hebben al langere tijd zorgen over dit woningbouwplan. Aan sterke woorden en symboolpolitiek met gemeenteborden langs de grens geen gebrek dit voorjaar. Woensdag was er een debat.


Leefbare wijk
Bewoners in Benoordenhout hebben meerdere zorgen rondom het plan voor woningen in het ANWB-kantoor. Zorgen die we helaas al vaker op verschillende plekken bij woningbouwplannen in de stad hebben gehoord. Over parkeren, voldoende voorzieningen en het ontwerp. Tijdens het debat vielen al snel woorden als “annexeren” en “grenscorrecties”.

Wat Charlotte betreft past hier meer zelfreflectie: Juist de bewoners roepen op om ‘grensontkennend te denken’ en hebben aangegeven blij te zijn met betaalbare woningen. Charlotte juicht dit ook toe: ”Want we moeten het niet hebben over projecten en grenzen maar over leefbare en aantrekkelijke wijken waar iedereen kan wonen. Dus ook betaalbare woningen in en rondom Benoordenhout met goede voorzieningen.”


Openbaar Vervoer

Charlotte is blij dat de wethouder op basis van haar inbreng in het debat toezeggingen heeft gedaan die bijdragen in plaats van naambordjes verzetten. Zo gaat de wethouder samen met zijn collega in Wassenaar in gesprek over beter openbaar vervoer. De gemeenten Den Haag en Wassenaar kunnen dan samen optrekken en een voorstel doen richting MRDH, de Metropool Regio Den Haag die gaat over het OV.

Ontmoetingsruimte
Naast goed OV is het belangrijk dat er meer ruimte komt om elkaar te ontmoeten. Dat staat in ons verkiezingsprogramma. “Ik ben erg blij met de toezegging dat onderzocht gaat worden of het paviljoen De Rotonde een goede locatie is voor een nieuwe bibliotheek.“ aldus Charlotte.
Bewoners hebben goede ideeën voor deze plek waar nu al veel mensen samenkomen. Waaronder de groeiende groep ouderen in een vergrijzend Benoordenhout.

Charlotte: ”Ik hoop hier de komende tijd verder aan te kunnen bijdragen. Binnenkort volgt een werksessie met collega’s in Wassenaar om de ontwikkelaar verder aan te sporen de plannen aan te passen.”