Inhoudelijke gesprekken met onafhankelijke verkenner in formatie

12 mei 2022

De eerste en tweede verkenningen hebben geen overduidelijke meerderheidscoalities naar voren gebracht. Daarom debatteert de gemeenteraad donderdag 12 mei over de formatie en de voortzetting daarvan. Daarin doet fractievoorzitter Martijn Balster de volgende bijdrage die inzet op inhoudelijke gesprekken onder leiding van een onafhankelijke verkenner:

Voorzitter,
Bijna twee maanden na de verkiezingen wordt er nog niet onderhandeld over een nieuw stadsbestuur. Dat zal veel van onze inwoners de wenkbrauwen doen fronzen. De PvdA ook. Het heeft geen zin daarover te zondebokken, dat moeten we ons allen aantrekken.

Veel partijen, een ingewikkelde tijd die het Haags bestuur achter zich laat, natuurlijk. Maar de uitdagingen van inwoners in de stad vragen om een stabiel bestuur dat snel aan de slag kan.

En dat rekening houdt met alle inwoners. Arm en rijk. Gestudeerd of praktisch opgeleid, zand en veen. Verschillende culturele achtergronden. Of je nu rijksambtenaar bent of dakdekker. Of je in het Zeeheldenkwartier woont of in Laak.

Een stadsbestuur dat de verbinding maakt met de stad. Zeker ook met de kiezers die niet zijn gaan stemmen. Een stadsbestuur dat ook onderling verbindend is: dat een gezamenlijke visie op de toekomst ontwikkelt.

De PvdA wil mevrouw Bredenoord en de heer Sneller en de ambtelijke staf bedanken voor de verkenning. Waarbij alle mogelijke opties zijn verkend. De PvdA pleit voor snelheid. Wij scharen ons achter het voorstel om een onafhankelijke de verkenning te laten voortzetten.

  • Met de inhoudelijke thema’s die de verkenning heeft opgeleverd hebben we wat ons betreft de hoofdstukindeling voor een coalitieakkoord te pakken. Het is ook goed om dat als basis te zien:
    De lage opkomst en de rol van raad en college: hoe betrekken we mensen die het vertrouwen kwijt zijn. In instituties, in de politiek, in een ander;
  • Leefbare, schone en veilige wijken en buurten: investeren daar waar de problemen zich opstapelen. De overbewoning aanpakken, het afval, de tochtige huizen;
  • Energierekening verlagen, duurzaamheid verhogen. Hoeveel mensen kampen niet met hoge energierekeningen en zijn we in staat de komende winter onze huizen warm te stoken;
  • Mobiliteit en bereikbaarheid: hoe we meer gaan fietsen, het OV verbeteren;
  • Bestaanszekerheid en kansengelijkheid: de armoede, schulden, de onderwijsachterstanden, de onzekerheid over de stijgende kosten van boodschappen, een biertje op het terras;
  • Betaalbaar wonen, het schrijnend tekort aan sociale huurhuizen, betaalbare koophuizen;
  • Samen met de stad: door met het vergroten van de invloed van bewoners, de wijkagenda’s, wijkbegrotingen, burgerfora;
  • Gezonde gemeentelijke financiën: hoe we meer inkomsten verwerven: zowel van sterke schouders als van het rijk. Kijken hoe we eerlijker verdelen.

Het wordt tijd dat we aan de inhoudelijke gesprekken toekomen. En zo snel mogelijk aan de slag kunnen. De PvdA doet daar graag aan mee.