College moet meer durf tonen om wijkgevoel te creëeren

Door Privé: Charlotte Cammelbeeck op 14 augustus 2023

Charlotte vindt dat het college meer aandacht moet hebben voor sociale cohesie en binding in de nieuwe Haagse wijken. Daarom was zij te gast bij Den Haag FM en Omroep West om het college om te roepen meer durf en creativiteit te tonen om een wijkgevoel te creeëren.

De komende jaren krijgen steeds meer mensen de kans om in Den Haag te komen wonen. In verschillende wijken zoals de Binckhorst, Laakhavens en in Zuidwest worden veel nieuwe woningen gebouwd. Dit zal een grote aanwas aan nieuwe bewoners in deze wijken betekenen. Naast goede voorzieningen die als ontmoetingsplekken kunnen dienen zoals parken, bibliotheken en horeca moet er meer gebeuren om ervoor te zorgen dat bewoners elkaar leren kennen.

Fractievertegenwoordiger Charlotte wil daar aandacht voor vragen: “Uit tal van onderzoeken is gebleken dat activiteiten in de buurt waar bewoners elkaar leren kennen goed zijn voor het leefplezier en onderling vertrouwen. Denk aan de grote jaarlijkse wijkbarbecue die in Laak wordt georganiseerd. Dit soort initiatieven zouden nu al in onze nieuwe wijken georganiseerd moeten worden.” Bewoners van de Binckhorst trekken samen met Charlotte aan de bel.

Het duurt namelijk nog jaren voordat de wijken ‘af’ zijn, maar ook nu wonen er al mensen. Charlotte vroeg in mei ook al aandacht voor de bereikbaarheid van de Binckhorst voor de huidige bewoners. “Het is mooi dat er vergezichten zijn, maar we moeten ook denken aan de mensen die nu al zijn komen wonen in deze wijken. Als we pas over een paar jaar beginnen met buurtactiviteiten wonen er dus al jaren mensen die elkaar wellicht niet goed kennen. Laten we ervoor zorgen dat de sociale cohesie in deze wijken in aanbouw nu al goed is.”

De PvdA stelt voor dat het college in de omgevingsvisie het kopje sociale cohesie meeneemt, om zo meer focus op het onderwerp te leggen en met concrete stappen te komen. Ook op de korte termijn verwacht Charlotte actie van de gemeente.

Privé: Charlotte Cammelbeeck

Privé: Charlotte Cammelbeeck

Charlotte (1987) woont in Bezuidenhout. Ze is werkzaam als stedenbouwkundige. Als gemeenteraadslid wil ze zich dan ook inzetten om samen stad te gaan maken. Hierbij kijkt ze naar de bestaande stad en te ontwikkelen gebieden zoals de Binckhorst. Charlotte wil niet alleen stenen stapelen, maar weer bouwen aan verbonden wijken: betaalbare woningen, maar ook betaalbare

Meer over Privé: Charlotte Cammelbeeck