De raadsleden aan de slag

22 april 2022

Door omstandigheden was Mikal deze week niet inzetbaar maar Janneke nam met verve het stokje van haar over met moties en een amendement tijdens de gemeenteraad.

KANSENGELIJKHEID IN ONDERWIJS
Janneke maakte zich namens Mikal hard voor meer leraren, schoolleiders en minder onderadvisering in het onderwijs tijdens de bespreking over de Haagse Educatie Agenda.
“Er staat nogal wat op het spel: door de coronacrisis zijn onderwijsachterstanden toegenomen. De achtergrond van een kind bepaalt nog te vaak de kans op een fijne en succesvolle schooltijd,” aldus Janneke. “Wij kunnen het verschil maken en de kansenongelijkheid in Den Haag verkleinen.”

Lees het hele item: Meer leraren en schoolleiders en minder onderadvisering in het onderwijs – PvdA Den HaagDe moties: * publiekelijk bekendmaken als scholen onderadvisering niet in 4 jaar kunnen uitroeien;* een extra bonus voor leraren in Den Haag;* onderzoeken hoe meer (adjunst)directeuren te krijgen,hebben een meerderheid gekregen.

BEHOUD SAMENSCHOLING EN HELICOPTER
Janneke maakte zich samen met andere partijen hard voor het behoud van de Samenscholing en Helicopter.“De Samenscholing heeft een tal van initiatieven onderdak geboden. Denk aan een betaalbaar veganistisch restaurant, een concertzaal, een opnamestudio en een weggeefwinkel. Het is een plek geworden van en voor mensen,” aldus Janneke hierover.Daarom steunden we diverse moties, amendementen en een initiatiefvoorstel van andere partijen die vragen om deze culturele broedplaatsen te behouden. Helaas werd er geen meerderheid behaald voor behoud van de broedplaatsen (ingediend door HSP). Wel wordt er gekeken naar eerlijke kans voor de (ondernemende) kunstenaar, motie GroenLinks. Lees het hele item: Janneke: “Behoud broedplaatsen Helicopter en de Samenscholing” – PvdA Den Haag

HULP VOOR DAKLOZEN
Daklozen
 worden nu in de winter weer opgevangen, maar in de ruimte zijn vaak geen hulpverleners aanwezig die weten met hen om te gaan.Daarom vroegen we om beveiligers te trainen in het omgaan met daklozen en te kijken of hulpverlening hem kan versterken.De motie werd aangenomen.

Het meireces staat voor de deur, met een paar vrolijke dagen als Koningsdag, Suikerfeest, Dag van de Arbeid en 5-mei viering. En natuurlijk zijn we aanwezig bij herdenkingsdiensten op 4 mei. Het mei-reces staat dan ook voor 2 weken van bezinning, opladen en hopelijk wat zonnige dagen om inspiratie op te doen. Misschien komen we elkaar tegen ergens in de stad!

Groet,

Martijn, Mikal, Janneke, Samir en Tim