Écht thuis, zonder de druk van commerciële belangen

Door Charlotte Cammelbeeck op 5 april 2024

Eind vorig jaar raakte ik in gesprek met Jip. Net zoals vele anderen was hij nog opzoek naar een woning, maar niet zomaar een woning. Hij deelde zijn visie met me: een plek waar mensen niet alleen betaalbaar kunnen wonen, maar waar ook echte verbondenheid heerst. Dit idee leidde tot de oprichting van een wooncoöperatie samen met een aantal andere vrienden en kennissen. Samenwerken om woningen te bouwen en zonder winstoogmerk aan elkaar te verhuren. Het was een concept dat niet alleen Jip en zijn huisgenoten aansprak, maar ook vele anderen.

Het bleek echter geen eenvoudige opgave. Het vinden van financiële steun, geschikte locaties en het ontbreken van een duidelijk gemeentelijk beleid waren slechts enkele obstakels die overwonnen moesten worden. Gelukkig stond het Haagse college open voor vernieuwende woonvormen, en met de inzet van Martijn kwam er een nieuw beleid voor zogenaamde Innovatieve Woonvormen.

In november kregen we de kans om ons verhaal te delen bij Den Haag Centraal, en dat had meer impact dan we ooit hadden durven dromen. Tientallen geïnteresseerden meldden zich aan bij de wooncoöperatie en we kwamen in contact met belangrijke spelers zoals de Triodosbank en centrum Groepswonen. Bovendien ontmoetten we inspirerende initiatiefnemers van het Knarrenhof, die zich inzetten voor collectieve woonvormen voor ouderen.

Gewapend met deze nieuwe kennis en contacten, stonden we sterker in het commissiedebat in januari en de daaropvolgende raadsvergadering. Het resultaat? Een veelbelovende toezegging om het realiseren van wooncoöperaties op te nemen in het beleid voor gemeentelijk vastgoed, en een aangenomen motie die concrete stappen zet richting het mogelijk maken van wooncoöperaties via aanbestedingseisen.

De komende jaren zullen we nauwlettend toezien op de voortgang van dit nieuwe beleid. We geloven dat deze aanpak de sleutel kan zijn tot het bieden van passende woonoplossingen voor starters en ouderen. Het gaat om meer dan alleen wonen; het draait om het creëren van een thuis waar mensen zich écht thuis voelen, zonder de druk van commerciële belangen.

Charlotte Cammelbeeck

Charlotte Cammelbeeck

Charlotte (1987) woont in Bezuidenhout. Ze is werkzaam als stedenbouwkundige. Als gemeenteraadslid wil ze zich dan ook inzetten om samen stad te gaan maken. Hierbij kijkt ze naar de bestaande stad en te ontwikkelen gebieden zoals de Binckhorst. Charlotte wil niet alleen stenen stapelen, maar weer bouwen aan verbonden wijken: betaalbare woningen, maar ook betaalbare

Meer over Charlotte Cammelbeeck