“Geef ouderen na corona meer ontmoetingsplekken”

20 mei 2021

Raadslid Janneke Holman vraagt meer laagdrempelige en vrijblijvende ontmoetingsplekken voor ouderen in de stad: zogenaamde ‘snuffelplekken’. Dit kunnen koffiehoeken zijn in een supermarkt, kringloopwinkel of bibliotheek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

“Door corona is de eenzaamheid onder ouderen toegenomen. Nu de samenleving langzaam weer opengaat, moeten we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ouderen weer mee kunnen doen,” zegt Janneke hierover. “Niet iedereen heeft behoefte aan activiteiten en dagbesteding waarbij iets van je verwacht wordt. Daarvoor zijn juist zulke laagdrempelige ‘snuffelplekken’ belangrijk: plekken waar je rustig een praatje kunnen maken, of gewoon een krantje kunt lezen.”

Deze plekken waren een van de adviezen die de Stedelijke Ouderen Commissie dit jaar uitbracht aan de gemeente Den Haag. Op basis van enquetes uitgevoerd onder ouderen, concludeerde deze commissie dat ouderen eenzaamheid ervaren en behoefte hebben aan meer van deze laagdrempelige en vrijblijvende ontmoetingsplekken. “Er zijn nu al enkele van deze plekken en die schijnen nu al erg goed te werken,” aldus Janneke. Daarom stelt het PvdA-raadslid voor te onderzoeken of het mogelijk is om nog meer van deze plekken op te starten in de stad.

Verder bleken ouderen tevreden te zijn over de zorg- en welzijnsvoorzieningen, de bereikbaarheid en de informatie daarover in de stad. Echter kan er ook nog veel beter. De ouderen noemen de huishoudelijke zorg, ondersteuning bij (mantel)zorg, hulp bij ziekte of een beperking en communicatie over crisissituaties in de stad.