Haagse PvdA eist onderzoek: Schrappen ouderbijdrage via Ooievaarspas vergroot segregatie in Den Haag

22 december 2022

De Haagse PvdA wil dat er met onderwijspartners een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijke negatieve invloed op het bevorderen van de kansengelijkheid in het onderwijs door het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage via de ooievaarspas. Sinds 2021 is de ouderbijdrage vrijwillig en kunnen ouders niet meer met hun ooievaarspas de ouderbijdrage overmaken aan de school van hun kind. Sindsdien ontvangen wij signalen van ouders en scholen dat juist de scholen in kwetsbare wijken veel minder te besteden hebben aan schoolreisjes en andere buitenschoolse activiteiten. Raadslid Samir Ahraui dient hier deze week een motie over in bij het begrotingsdebat.

“Het kan natuurlijk niet zo zijn dat met het vrijwillig maken van de ouderbijdrage de kinderen in de meest kwetsbare wijken van Den Haag het hardst worden geraakt. Ik hoor schrijnende verhalen over scholen die bijvoorbeeld maar €2,50 per kind te besteden hebben bij Sinterklaas, terwijl een school twee wijken verderop €15 per kind heeft. Elk kind verdient in onze stad dezelfde aandacht, een andere uitkomst is onacceptabel” Aldus Samir Ahraui, die de oproep naar het onafhankelijk onderzoek doet.

Al eerder vroeg de PvdA via een aangenomen motie aandacht voor de effecten van het wegvallen van de tegemoetkoming voor iets meer dan 11.500 huishoudens. Samen met schoolbesturen moest er naar oplossingen gezocht worden om de verschillen tussen scholen niet te vergroten. Desondanks lijkt het door de signalen twee jaar later niet gelukt te zijn om de verschraling op deze scholen te voorkomen. 

Ahraui: “Elk kind in onze stad zou een brede ontwikkeling binnen en buiten school moeten kunnen krijgen. Zeker voor kinderen in de meest kwetsbare delen van de stad is het extra belangrijk dat zij zich ook buiten de lessen in het klaslokaal kunnen ontwikkelen. Schoolreisjes en extra activiteiten met de klas horen hier voor de maatschappelijke ontwikkeling gewoon bij. Het is niet de bedoeling dat juist deze doelgroep nu door deze bezuinigingsmaatregel het hardst geraakt wordt.” 

Naast het onafhankelijk onderzoek naar de effecten van deze maatregel vraagt Ahraui om, vooruitlopend op de uitkomsten, scholen met een beperkt budget nog dit schooljaar te ondersteunen om de verdere verschraling van activiteiten op scholen te voorkomen.