Hotspot in Mariahoeve voor een leefbare wijk van morgen

2 februari 2023

Een theater, bibliotheek, familiecentrum, jongerencentrum, voedselbos, atelierruimte en meer ontmoetingsruimte voor jong en oud. De wensen in Mariahoeve zijn divers maar hebben een gemene deler: het hebben van een Hotspot om te ontmoeten, te creëren en samen met wijkbewoners de wijk leefbaarder te maken. De Haagse PvdA heeft daarom het initiatiefvoorstel Hotspot Mariahoeve ingediend om de samenwerking met wijkorganisaties en -initiatieven te bevorderen en te zorgen voor een fysieke ruimte zodat er een herkenbare en zichtbare plek komt in Mariahoeve. Donderdag 2 februari zal het voorstel worden besproken in de commissie Samenleving.

Kantelwijk
Mariahoeve bestaat dit jaar 65 jaar. Mariahoeve snakt naar vernieuwing. De Haagse PvdA vindt dat er té lang té weinig geld is gegaan naar een gestructureerde, lange termijn aanpak voor de wijk die de leefbaarheid bevordert en de bewoners meeneemt bij verandering in de energietransitie en onderlinge ontmoeting mogelijk maakt.


Al meer dan 10 jaar staat Mariahoeve bij de gemeente te boek als kantelwijk. Het gaat niet slecht, maar ook niet goed. De Haagse PvdA wil Mariahoeve van dit stempel afhelpen en voorkomen dat de wijk toch afglijdt. De cijfers tonen gemiddelden, maar Mariahoeve heeft naast welgestelden en mensen met een modaal inkomen ook steeds meer schrijnende armoede. Er is er meer eenzaamheid onder ouderen en jongeren, langdurige werkloosheid, grote taalachterstanden en meedoen in de samenleving is niet voor iedere wijkbewoner even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Dat geeft zorgen voor de toekomst van de wijk. Daarom moet de gemeente wat de Haagse PvdA betreft nú werk maken van een leefbare wijk voor morgen.

Wijkinitiatieven
Na diverse gesprekken met onder andere Lichtpuntjes van Mariahoeve, Podium Noord, Kunstpost, Gebiedscoöperatie Wijk 25 en actieve bewoners in de wijk Mariahoeve heeft de PvdA een plan ingediend. De Haagse PvdA wil dat er een Hotspot komt die de wijkinitiatieven borgt. Zichtbaar en functioneel in de wijk, waardoor betere samenwerking mogelijk is en maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd. 

Raadslid Samir Ahraui: “Mensen in Mariahoeve hebben behoefte aan ruimte die laagdrempelig en divers is. Herkenbaar en zichtbaar, uitnodigend voor álle bewoners. Een Hotspot. Dit plan omvat een integrale samenwerking op alle vlakken die de wijk en haar bewoners ten goede komt.”

Wijkinitiatieven als Lichtpuntjes, KunstPost, Gebiedscoöperatie Wijk25, Cultuurgebaar, VDZ Taalhuis, het Cultuuranker Podium Noord en verschillende andere actieve wijkbewoners zorgen voor verlevendiging, voor meedoen aan de samenleving, zelfontplooiing en bestrijden de eenzaamheid. Zij versterken elkaar door samenwerking, bundelen hun krachten waar mogelijk om álle wijkbewoners te betrekken. Dat is fantastisch, maar zou beter tot hun recht komen wanneer er is een plek waar alles samenkomt. Wat de PvdA betreft is dit noodzakelijk.


Update
Donderdag 2 februari werd het initiatiefvoorstel Hotspot Mariahoeve verdedigd in de commissie Samenleving door Samir Ahraui. Samir prees de inzet van de vele actieve wijkbewoners en -organisaties in Mariahoeve. Dat mag wat de PvdA betreft niet onopgemerkt blijven en moet worden geborgen.  Fractievertegenwoordiger Ab Waasdorp ziet kansen voor ontwikkeling van een Hotspot en vroeg  de wethouders op om serieus met elkaar om tafel te gaan om te kijken hoe ze dit plan kunnen realiseren. De verschillende insprekers – wijkinitiatieven- en organisaties die zich actief inzetten voor verbeteringen van de wijk Mariahoeve – hebben hun wensen en noodzaak met bevlogenheid benadrukt voor een Hotspot in de wijk.

Lees de bijdrage van Ab hier: https://ap.lc/gFVDw

Wordt vervolgd!