27 oktober 2023

Huisjesmelkers houden structureel borg achter: GroenLinks en PvdA eisen actie    

Het inhouden van borg, intimidatie en trucs om te voorkomen dat kwetsbare huurders hun recht halen. Dergelijke misstanden van huisjesmelkers zijn te vaak aan de orde van de dag in de particuliere huurmarkt. Raadsleden Vincent Thepass (GroenLinks) en Samir Ahraui (PvdA) spraken met meerdere gedupeerde huurders zoals Sara* (30) die hierdoor worden getroffen en eisen hardere maatregelen. Thepass en Ahraui “De particuliere huurmarkt is nog steeds een cowboymarkt, waarin kwetsbare huurders overgeleverd zijn aan hun huisjesmelkers en criminele praktijken zoals intimidatie te vaak voorkomen. Het verhaal van Sara is het topje van de ijsberg.” 

Sara was tot voor kort huurder van Delta Vastgoed in Den Haag, waar zij een lange juridische strijd mee voerde. Zij hielden onder andere haar borg in, confronteerden haar met een hoge naheffing en hielden onterecht haar energietoeslag in: opgeteld gaat het over meer dan duizend euro. Na een jarenlange juridische strijd, waar de huurcommissie, kantonrechter en incassobureaus aan te pas moesten komen, kreeg Sara uiteindelijk gelijk.  

Dit voorbeeld staat echter niet op zichzelf en lang niet elke huurder heeft de (financiële) mogelijkheid om een zeer stressvol juridisch traject in te gaan. GroenLinks-raadslid Vincent Thepass, PvdA-raadslid Samir Ahraui en De Woonbond benadrukken dat het verhaal van Sara exemplarisch is voor de grotere problemen op de particuliere huurmarkt. Huurders, vaak jongeren, hebben regelmatig te maken hebben met financiële en emotionele uitbuiting door huisjesmelkers. Thepass merkt op: “Het verhaal van Sara is helaas geen uitzondering. Alleen al bij deze verhuurder hebben wij veel signalen ontvangen van huurders in vergelijkbare situaties, maar voor wie procederen een te grote stap was. Het is een schrijnend voorbeeld van hoe huurders kwetsbaar zijn in hun relatie met malafide verhuurders.” 

De zaak tegen Delta Vastgoed onthulde de dubieuze praktijken van de twee eigenaren, die meerdere vastgoed bv’tjes in Den Haag beheren. Zo eigende de verhuurder zich de energietoeslag toe, bedoeld om de hoge energierekening voor huurders te verlichten, en verhaalde zij servicekosten van het gehele pand op één verhuurder. GroenLinks en de PvdA hebben talloze meldingen ontvangen over misstanden bij Delta Vastgoed en andere huisjesmelkers. 

De partijen roepen op tot dringende actie en benadrukken de noodzaak om niet alleen individuele gevallen aan te pakken, maar ook collectieve maatregelen te treffen om huurders te beschermen tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. Ahraui ligt toe dat het hoogdrempelig en intimiderend kan zijn om individueel actie te ondernemen. Ahraui: “Het kost ontzettend veel tijd, energie en een investering van geld die veel jonge huurders niet hebben. Daarom is het onredelijk en ineffectief om te verwachten dat kwetsbare huurders zoals studenten allemaal individueel in actie komen. Juist daarom moet het mogelijk worden om collectief je recht te halen”. Thepass vult aan: “Het verhaal van Sara is een van de vele schrijnende gevallen op de particuliere huurmarkt. Het is onacceptabel dat deze verhuurder herhaaldelijk dezelfde illegale truc toepast en dat elke individuele huurder keer op keer moet procederen.”  

GroenLinks en de PvdA benadrukkende dringende noodzaak om niet alleen op individuele basis in te grijpen, maar ook structurele veranderingen door te voeren zodat huurders sterker staan tegenover verhuurders die misbruik maken van hun positie. De partijen pleiten voor de uitbreiding van de verhuurdersvergunning naar alle wijken met veel particuliere huur en dringen er bij het college op aan om samen met De Woonbond gezamenlijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor collectieve handhavingsverzoeken tegen huisjesmelkers. 

*Sara is een gefingeerde naam, de echte naam van de huurster is bekend bij beide partijen