Kwaliteit nét zo belangrijk als snelheid in de bouw

6 maart 2023

Samir en Charlotte dringen aan bij het college dat zij de kwaliteitseisen van de bouw van nieuwe woningen scherp houdt tijdens deze onzekere tijd van stilstand in de bouwsector.

In onze stad is een groot tekort aan woningen, en de Haagse PvdA is het eens met de lijn van het college waarin dit woningtekort zo snel mogelijk opgelost moet worden. Onder andere door de bouw van betaalbare nieuwe woningen. Toch spelen er zorgen bij de ons, daarom dient raadslid Samir Ahraui schriftelijke vragen in bij het college. 

Er zijn grote personeelstekorten in de bouwsector, er missen ongeveer 26 duizend extra bouwvakkers. Ook de bouwkosten stijgen met bijna 15 procent in het eerste kwartaal van 2022 in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. Daarnaast worden de grondstofprijzen steeds hoger. De hypotheekrente is verdrievoudigd in een jaar tijd, waardoor beleggers en ontwikkelaars problemen krijgen met financiering. Deze samenloop van omstandigheden zorgt voor veel onzekerheid bij verschillende bouwprojecten in onze stad. Ondanks dat het logisch is dat het college daardoor haast achter projecten wil zetten die wél gebouwd kunnen worden, dringen we aan bij het college dat er niet wordt ingeleverd op de kwaliteitseisen die Den Haag heeft gesteld.

“Voor ons is kwalitatief bouwen net zo belangrijker dan snel bouwen. Het is nu voor veel projectontwikkelaars een onzekere tijd, maar dat mag niet betekenen dat we inleveren op de kwaliteitseisen die we als Den Haag stellen. Daarom vragen we het college goed op deze eisen te letten.” Aldus raadslid Samir Ahraui.

Daarnaast vraagt de Haagse PvdA in de schriftelijke vragen aandacht voor de leefbaarheid van de stad nu er mogelijk veel plekken zijn waar bouwprojecten vertraging oplopen.
“Een stad vol vertraagde bouwprojecten is niet alleen vervelend voor woningzoekenden, maar ook voor bewoners en ondernemers. We moeten een manier vinden om te zorgen dat onze stad niet één grote bouwput wordt, daarom vraag ik wat het college van plan is om te doen met die projecten. De leefbaarheid van de stad moet niet negatief beïnvloed worden, de straten waar gebouwd wordt moeten aantrekkelijk blijven.” Aldus fractievertegenwoordiger Charlotte Cammelbeeck. 

In afwachting van de beantwoording van de vragen blijven Samir en Charlotte de signalen vanuit de stad en vanuit de sector nauwlettend in de gaten houden