Maidenspeech Mairan: stop met polarisatie in Den Haag

11 januari 2023

Zojuist hield raadslid Mairan Sewtahal zijn maidenspeech in de Haagse gemeenteraad. Hij roept op om te stoppen met de polarisatie van de Schilderswijk, Transvaal en Zuidwest. Daarnaast verteld hij over het wonen en opgroeien in deze wijken. Lees zijn hele betoog hier!

“Voorzitter, dank aan alle insprekers voor het overbrengen van de zorgen. Ik herken uw zorgen, en heb de afgelopen dagen ook met veel bewoners gesproken.

Voorzitter, ik sta hier vandaag om het met u te hebben over de actuele situatie in Zuidwest. Daarnaast heb ik ook vandaag mijn maidenspeech. Geen licht onderwerp om mijn maidenspeech op te houden, en daar ben ik blij mee. Dit is namelijk een onderwerp wat dicht bij mijn hart ligt.

Ten eerste wil ik benoemen dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd, niet alleen voor het slachtoffer maar ook voor de omstanders die dit zinloze geweld hebben moeten aanzien. De daders van dit geweld moeten uiteraard hard gestraft worden. Dit incident kent alleen maar verliezers. 

Voorzitter, ik ben vijfentwintig jaar geleden naar Nederland gekomen, waar ik me vestigde in onze stad, in de Schilderswijk. Ik heb hier meer dan 10 jaar gewoond, en ben daarna naar Transvaal verhuisd. Beide zijn wijken die regelmatig negatief in het nieuws komen, en waar veel over wordt gesproken in deze raad. Als je alleen naar de dingen zou luisteren die in deze zaal worden gezegd, en die worden opgeschreven in de krant, krijg je een beeld van twee probleemwijken. Wijken waar het altijd mis gaat, die nooit eens positief in het nieuws komen. Ik wil graag wat vertellen over mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar waarin ik door deze buurten loop. 

Voor mij zijn de schilderswijk en transvaal namelijk geen ‘probleemwijken’ of ‘zwakke buurten’. Voor mij zijn het de plekken die mij kansen hebben geboden, kansen die mij hebben gebracht waar ik nu ben. Ik heb mijn dromen kunnen waarmaken niet ondanks, maar dankzij het wonen en opgroeien in deze wijken. En ik ben niet de enige; er zijn veel succesverhalen van jongeren die artiesten worden, topambtenaren worden, of in de politiek belanden. Zoals ik, maar ook zoals meer raadsleden die hier met mij in deze zaal zitten. Het stigmatiseren van alle inwoners van de Schilderswijk, Transvaal en Zuidwest is niet alleen verkeerd, maar werkt ook averechts. Het werkt demotiverend voor jongeren die hun stinkende best doen om de juiste keuzes te maken en hun dromen na te jagen. Zij moeten niet alleen geholpen worden, maar ook gezien worden.

En ik sta heel graag naast hen. 

In de afgelopen 20 jaar heb ik veel contact gehad met de buurtbewoners van deze wijken. In mijn vrijwilligerswerk met jongeren en ouderen heb ik armoede van dichtbij gezien. Wat het doet met een persoon, een gezin, een buurt. Hoe het je leven kan ontwrichten. Jongeren die opgroeien in armoede zijn niet gedoemd om de verkeerde keuzes te maken, maar we moeten ze wel helpen om het goede pad te kiezen. 

Voorzitter, dit betekent niet dat ik mijn ogen sluit voor de uitdagingen die wijken zoals de Schilderswijk en Transvaal, maar ook Zuidwest kennen. Één van de belangrijkste dingen die een stad moet bieden is veiligheid. Veilig kunnen wonen, veilig kunnen opgroeien en veilig kunnen werken zijn allemaal essentieel voor een goede stad. Dit is ook de manier om het vertrouwen van de inwoners van de wijken weer terug te winnen. Dat doen we niet door stigmatiserende artikelen in de krant te laten schrijven, of nog meer polarisatie uit te lokken op twitter. Dat doen we door te focussen op de zorgen van de bewoners, en die actief aan te pakken. De reden om dit debat te voeren zou moeten zijn: hoe kunnen we de omwonenden van de Beresteinlaan waar dit voorval plaatsvond het beste helpen? Kunnen zij nog veilig over straat? Hoe denken zij dat we kunnen helpen om hun kinderen de juiste keuzes te laten maken? 

Want, voorzitter, we moeten niet bang zijn om toe te geven dat er inderdaad grote uitdagingen zijn in Zuidwest. Jongeren missen rolmodellen, en sturing. Er zijn veel te weinig wijkagenten, te weinig straatcoaches en te weinig jongerenwerkers. Jongeren hebben meer ontmoetingsplekken nodig zodat ze niet op straat hangen. Ook moeten de jongeren meer inspraak krijgen over de uitdagingen én aanpak vanuit de gemeente in hun wijk zodat zij meer verantwoordelijkheid voelen over hun eigen buurt. Daarom wil ik een motie indienen, die luidt als volgt: 

  • De mogelijkheid van een jongerenraad die als klankbordgroep voor politie, gemeente, scholen, buurthuizen en jongeren in Escamp kan dienen, te onderzoeken; 
  • Hierover de Raad te informeren in Q2 van 2023

Deze is mede ondertekend door Hera Butt van GroenLinks en Nur Icar van Denk.

Een van de grote problemen in Zuidwest is de toename aan ondermijnende criminaliteit. Is dit iets wat de burgemeester herkent? We hebben vanuit het rijk 10 keer 3 miljoen gekregen om ondermijning aan te pakken in Zuidwest. Ik vraag aan het college hoe we dit geld gaan gebruiken. Waar gaan we dit op inzetten? En wat is het effect geweest van de ondermijningsaanpak tot nu toe? Wat kunnen, en moeten, we hiervan leren, zodat we dit nieuwe geld zo effectief mogelijk inzetten? 

We moeten kijken naar een totaal pakket aan maatregelen, waarbij we preventie niet vergeten. Er zijn zoveel jongeren die op een splitsing staan, die een keuze moeten maken tussen het goede pad en het snelle geld. Hoe kunnen we hen beter bereiken, en de kansen bieden die ik bijvoorbeeld ook heb gekregen? 

Voorzitter, ik wil het college vragen of zij bereid is om te kijken naar de beschikbare capaciteit aan straatcoaches, jeugdwerk, ontmoetingsplekken en de raad hierover te informeren? En te onderzoeken wat er nodig is om jongeren beter in beeld te hebben en te houden?

Straatcoaches en jongerenwerkers lopen zich de longen uit het lijf om hun wijken te verbeteren en zoveel mogelijk mensen te helpen, maar dat kunnen ze niet alleen. Daarbij hebben ze de politie nodig, en de gemeente. Ik hoor bijvoorbeeld dat in Moerwijk er al heel lang 1 of 2 agenten zijn waarbij de norm 6 agenten is. Ik wil aan de burgemeester vragen of hij de capaciteit van wijkagenten in Den Haag Zuidwest op orde kan brengen, door in gesprek te gaan met politie en het rijk en de tekorten duidelijk in kaart te brengen. Juist in wijken met meer problematiek is dit zo belangrijk. Kan de burgemeester hierover rapporteren aan de raad?

Als we als gemeente serieus zijn wanneer we zeggen dat we deze mensen willen helpen, moeten we meer mensen op straat hebben. 

Voorzitter, zoals u hoort is veiligheid ontzettend belangrijk voor mij. Veiligheid op straat, maar ook in bredere zin. Het beschermen van onze jeugd tegen slechte invloeden, discriminatie en pesten zodat zij zich in Den Haag écht veilig kunnen voelen. Dat is waar ik mij in de komende periode mee bezig zal houden, om te zorgen dat iedereen in heel Den Haag de juiste handvatten krijgt om het beste pad te kiezen en zich hier thuis kan voelen.”