Door op 29 november 2013

Na de raad – GGD, Sacramentskerk en Scheveningen Haven

Met een stemverklaring namens alle partijen van Jeltje van Nieuwenhoven begon de raadsvergadering zeer eensgezind. Belangrijkste agendapunt was het bestemmingsplan Scheveningen Haven, daar viel het nodige over te zeggen.

Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden
PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven hield namens alle partijen de volgende stemverklaring: “De Haagse GGD bestaat 101 jaar. Daarmee hebben we de op één na oudste GGD van Nederland. Dat is al een felicitatie waard. De woordvoerders in de commissievergadering Samenleving zijn zeer tevreden met het bereikte resultaat over de gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden. Het is heel bijzonder dat alle gemeenten op één lijn zitten en zich de komende jaren gezamenlijk willen inzetten. Onze complimenten daarvoor. Wij gaan er van uit dat de raad betrokken blijft bij de vervolgstappen.”

Vluchtelingen in de Sacramentskerk
De opvang van de vluchtelingen die nu in de Sacramentskerk verblijven gaat de PvdA aan het hart. PvdA-raadslid Marieke Bolle en anderen dienden een motie in om de winteropvang open te stellen voor deze groep. Tevens zegde de burgemeester toe om de raad op korte termijn te rapporteren over het overleg over een passende opvang. De motie werd aangenomen.

Bestemmingplan Scheveningen Haven
Het bestemmingsplan Scheveningen Haven is het sluitstuk van jaren van studies en plannen maken. Het gebied omvat de Scheveningse haven en de directe omgeving, het Norfolkterrein, de Dr. Lelykade en omgeving, de Kompasbuurt, locatie Beachstadion en de locatie van het zendstation in het Westduinpark. Een groot gebied met veel lopende en nieuwe ontwikkelingen. Dit bestemmingsplan behoort tot de complexere plannen met veel regels en voorschriften. Oorzaak is vooral gelegen in het feit dat het plan eigenlijk een industrieterrein is met daar om heen een mix van woningen, horeca en andere bedrijvigheid.

PvdA-woordvoerder Jos de Jong zorgde met een amendement dat de maximale hoogte langs de Vissershavenweg in het bestemmingsplan werd aangepast naar maximaal 25 meter, zodat de hoogte goed aansluit bij de hoogte van de bestaande bebouwing. Over de Kuiperij had Jos de Jong een aantal kritische vragen over de afspraken uit het verleden. De PvdA maakte zich sterk voor een juist evenwicht tussen de haven en de anderen activiteiten.

Daarna kwam de veelbesproken oeververbinding aan de orde. PvdA-raadslid Jos de Jong: “Op zich vindt de PvdA het een goede zaak dat er iets van een oeververbinding komt. Dit moet echter wel op een goede manier worden ingepast en voor een realistisch bedrag.” Daarom diende De Jong namens alle coalitiepartijen een motie in waarin het college opgedragen werd de keuze voor de technische inpassing van een eventuele oeververbinding aan de raad voor te leggen voordat er een beslissing genomen wordt. De motie en het amendement werden aangenomen.

Deze raadsvergadering kunt u in zijn geheel of op specifieke onderdelen hier terugzien >>

 

Waar ben je naar op zoek?