Door op 11 februari 2014

Nie Klagûh Stemmûh

Niet klagen, maar stemmen is de campagne waarmee de gemeente Hagenaars oproept om mee te doen aan de verkiezingen op 19 maart.  


Als PvdA ondersteunen we die oproep van harte. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen hun stem laten horen. Mensen moeten niet alleen weten dat er verkiezingen zijn, maar ook dat ze mogen stemmen. Stemrecht is er namelijk niet alleen voor Nederlanders, maar onder voorwaarden ook voor niet-Nederlandse Hagenaars. Tijdens onze buurtgesprekken valt het op dat veel mensen niet weten dat ook niet-Nederlanders onder voorwaarden mogen stemmen bij de verkiezingen. Mensen met een nationaliteit uit een van EU-lidstaten mogen zelfs altijd stemmen als ze geregistreerd staan in de Gemeentelijke Basisadministratie. Mensen van buiten de EU mogen stemmen als ze vijf jaar (geregisteerd) in Nederland wonen. Naar schatting zijn er 42.000 buitenlandse Hagenaars die mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvan zijn 15.000 kiezers afkomstig van een niet EU-lidstaat.

In de week van 24 februari worden de stempassen verzonden. Het is belangrijk dat mensen juist dan worden geattendeerd op hum stemrecht, zodat alle mensen met stemrecht ook gaan ‘stemmûh’.

Klik hier voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen >>
English website >>

Waar ben je naar op zoek?