We gaan onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord

29 augustus 2023

We gaan samen met D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en DENK aan tafel om te onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord. Dat is de eindconclusie die verkenner Arie Slob vandaag ook deelde met de Haagse gemeenteraad. De afgelopen weken hebben we goede, oriënterende gesprekken gevoerd met deze partijen. We willen Arie Slob bedanken voor het begeleiden van dit proces. We hebben er vertrouwen in dat we samen tot een mooi akkoord kunnen komen voor onze stad. 

“Mensen moeten kunnen rekenen op een stadsbestuur dat antwoord geeft op de grote uitdagingen van de stad: het bouwen van betaalbare woningen, verduurzaming, een zeker bestaan voor mensen met geldzorgen en leefbare wijken. We kijken uit naar de gesprekken aan de onderhandelingstafel,” zegt fractievoorzitter Janneke Holman.