Door op 4 december 2013

Parkeren in Den Haag

De commissie leefomgeving evalueerde vanmorgen het Haagse parkeerbeleid. Parkeren is een onderwerp dat leeft. Aangezien sommige raadsleden het standpunt van de PvdA over betaald parkeren niet schijnen te begrijpen, wil ik het ze best nog een keer uitleggen.

Het doel van het Haagse parkeerbeleid is voor de PvdA dat iedere Hagenaar zijn auto in de buurt van de eigen woning kwijt kan. In veel wijken is dat niet het geval en is sprake van grote parkeeroverlast. Met de aangenomen amendementen bij het verkiezingsprogramma kiest de PvdA ervoor dat mensen de eigen auto in de buurt van de eigen woning kwijt kunnen.

De PvdA kiest voor realistische oplossingen: Per wijk wordt aan de hand van de parkeerbalans zorgvuldig bekeken waar er betaald parkeren wordt ingevoerd. Ook wordt rekening gehouden met het waterbed effect. Elk huishouden krijgt daarbij voor de eerste auto een zeer goedkope parkeervergunning. Huishoudens met twee of meer auto’s betalen meer voor een tweede vergunning.

Het standpunt  van de PvdA over parkeren is duidelijk: Hagenaars kunnen de auto kwijt in de eigen buurt. Waar betaald parkeren onvoldoende helpt om mensen in staat te stellen hun auto in de buurt van hun huis te parkeren, is de PvdA voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Op andere plekken kan met de buurt een andere bestemming worden gevonden voor parkeerplaatsen die niet meer gebruikt worden. Bijvoorbeeld meer groen of meer ruimte voor kinderen om te spelen.

Bij een onderwerp dat zo leeft als parkeren is een realistische en genuanceerde opstelling nodig, de PvdA kiest hiervoor. Betaald parkeren hangt samen met draagvlak in de buurt, je auto kwijt kunnen in de wijk en het aanpakken van de verdringing van wijkvreemde auto’s van de ene naar de andere wijk. Hiermee lijkt het standpunt van de PvdA over parkeren mij duidelijk.