PvdA reageert op begroting: ‘De oude schoenen weggooien, voordat je nieuwe hebt’

11 september 2018

De Haagse PvdA kijkt met gemengde en bezorgde gevoelens naar de eerste begroting van het nieuwe college die op 11 september 2018 is gepresenteerd. Want hoewel er ook positieve punten in staan, zijn er te veel onverstandige en onverantwoorde beslissingen genomen die Den Haag en de Hagenaars simpelweg niet ten goede komen.

Afbraak van welzijns- en jeugdwerk

Het meest zorgwekkend zijn de voorgenomen bezuinigingen op het jeugd- en opbouwwerk. “Je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt,” dat is wat het nieuwe stadsbestuur volgens fractievoorzitter Martijn Balster doet. “En dan later een veel te klein, knellend paar ervoor terugkopen.” Deze afbraak van welzijns- en jeugdwerk in de Haagse wijken is ronduit onbezonnen en treft de meest kwetsbare mensen van Den Haag. “Eerst gaat het college dertig miljoen bezuinigen op welzijns- en jeugdwerk en later komt er een goedmakertje van tien miljoen. Per saldo een flinke afbraak, die kwetsbare mensen direct raakt,” stelt Balster.

Het idee van het college om op het gebied van welzijns- en jeugdwerk wijkgericht te werken is goed. Dat wil ook vrijwel iedereen. Maar het is ronduit onverstandig om dan te beginnen met het opzijzetten van ouderenwerkers, opbouwwerkers en het sluiten van buurthuizen en dan pas na te denken over wat je ervoor terug wilt. Balster: “Hierdoor verliezen ouderen hun dagbesteding en kinderen hun huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Juist twee doelgroepen die extra hulp nodig hebben. De Haagse PvdA kan dat niet accepteren!”

Sociaal armoedebeleid gaat door

De PvdA is wel verheugd om te zien dat het eerder succesvol gebleken armoedebeleid wordt voortgezet. Het beleid op het gebied van armoede en schulden dat de afgelopen jaren is opgebouwd is van grote waarde. Het is dan ook positief dat voorzieningen zoals de collectieve ziektekostenverzekering en individuele bijzondere bijstand blijven behouden. Deze voorzieningen zijn belangrijke middelen om de armoede in stad te blijven terugdringen en de meest kwetsbare inwoners te beschermen.

Duurzaamheids- en OV-investeringen aan een zijden draad

De PvdA ziet met lede ogen aan dat de mooie ambities op het gebied van verduurzaming en het openbaar vervoer aan een zijden draadje hangen. De PvdA was positief gestemd over de voornemens van het college op dit gebied, maar er was en is geen geld. Door het uitblijven van de Eneco opbrengsten (de PvdA is en blijft tegen verkoop) blijft de uitvoering hiervan in het ongewisse en onzeker. “De opbrengsten van Eneco komen op zijn vroegst pas een jaar voor de verkiezingen. Dit heeft een treurige slotsom: geen beter OV en geen investeringen in duurzaamheid deze periode,” aldus Balster.

Deze uitstel van de Eneco inkomsten heeft ook invloed op de kwaliteit van Haagse woningen. Helaas moeten op dit moment nog te veel gezinnen wonen in een huis dat wordt geteisterd door vocht- en schimmelproblemen. Het voornemen van het college om dit aan te pakken komt door het uitblijven van de Eneco gelden in het geding en loopt vertraging op. Er is simpelweg onvoldoende geld komende termijn. Balster: “Ook heel zuur voor GroenLinks en D66. Alles dat op hen afstraalt in deze coalitie – bijvoorbeeld de goede ambities om Den Haag CO2 neutraal te maken – zit in de vertraging. Mogelijk gaan we er niets van terugzien deze periode.”

Betaalbaar wonen? Veel woorden, geen daadkracht

Tenslotte zijn ook de voornemens voor de woningbouw niet toereikend. Hoewel het college van plan is meer te bouwen, is dit simpelweg niet voldoende: de wachtlijsten zijn nu al immens, een betaalbaar huis vinden is enorm lastig en huurders worden geconfronteerd met te hoge huren en andere misstanden. Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in Den Haag, en om dat te realiseren zijn investeringen in woningbouw essentieel.

Balster: “Het stoppen met de Haagse wijkaanpak komt daar nog bij. Het verschil tussen wijken in de toch al zo gesegregeerde stad Den Haag zal hierdoor alleen maar toenemen. Ook de verschillen tussen kopers en huurders en de verschillen tussen mensen met een vast contract en een mooie plek aan de ene kant en mensen met een onzekere baan en een slecht onderhouden huurhuis aan de andere kant nemen toe. Het is zeer onverstandig dat het nieuwe college hier niets aan doet.”