Door op 11 februari 2014

PvdA reageert op peiling: Kies voor #1DH

Vandaag is de tweede peiling gepresenteerd. Uit deze peiling blijkt dat de verkiezingen van 19 maart belangrijker zijn dan ooit. Onze stad staat op een kruispunt. De inzet is duidelijk: willen we een stad waar iedereen meetelt zoals de PvdA wil, of willen we een stad waar je wordt afgerekend op je afkomst, zoals de PVV dat wil. Een verdeeld Den Haag van wij tegen zij, of één Den Haag voor iedereen. Ik kies voor één Den Haag en roep alle Hagenaars op dat ook te doen.

Den Haag is mijn vaderland. De kracht van deze prachtige stad was altijd dat mensen uit de Schilderswijk en het Statenkwartier in moeilijke tijden bereid zijn samen de schouders er onder te zetten. Hard werken, meedoen, eerlijk delen en voor elkaar opkomen. Dat typeert deze stad. En het doet me pijn dat er politieke stromingen in de stad zijn die onze Haagse succesformule de rug toekeren.

Met een grote PVV stevenen we af op een stad van verdeeldheid en uitsluiting. Dat is mijn grote schrikbeeld. Als lijsttrekker van de PvdA roep ik op om straks op 19 maart vooral je stem te laten horen. Soms moeten mensen gewoon zeggen: genoeg is genoeg! We staan niet toe dat onze stad uit elkaar gespeeld wordt. Dat mensen tegen elkaar opgezet worden. Dat Hagenaars worden uitgesloten! We zijn één Den Haag. Daar staan we voor!

De PVV staat voor verdeeldheid en onverdraagzaamheid. Dat blijkt niet alleen uit wat ze in hun verkiezingsprogramma schrijven over nieuwkomers. Over belangrijke onderwerpen die mensen raken, zoals werk, armoede en betaalbare woningen zijn ze gehuld in stilzwijgen. Het is duidelijk waar het om draait op 19 maart. Om de vraag of Den Haag een stad van iedereen blijft of een verdeelde stad wordt. Als de PVV de grootste wordt dreigt er een stadsbestuur dat mensen afrekent op hun afkomst. Dat niet voor banen zal zorgen en de sociale woningbouw laat versloffen. Samen kunnen we dit voorkomen.

Beste Hagenaars, het is tijd om te kiezen. Kiezen voor samen stad zijn, kiezen voor vooruitgang en solidariteit. Kies voor #1DH!

Rabin Baldewsingh
Lijsttrekker PvdA Den Haag

 

Waar ben je naar op zoek?