Iedere wijk verdient een (buur)thuis

Door Privé: Charlotte Cammelbeeck op 6 september 2023

Het college moet meer doen om het buurthuis te redden. Steeds meer buurthuizen verdwijnen in ons land, en het college moet ervoor waken dat dit niet ook in Den Haag gebeurt. 

Plekken, zoals een buurthuis, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten zijn belangrijk voor de sociale cohesie en netwerken in de stad. Dit is een onderwerp waar we het college ook vaak over horen. Een plek waar mensen laagdrempelig in contact kunnen komen met elkaar is onmisbaar in de wijk. In Den Haag, als de meest gesegregeerde stad van Nederland, al helemaal.

“Voor bibliotheken, sport en onderwijs hebben we allemaal huisvestingsplannen, maar voor buurthuizen ontbreekt dit terwijl we ontmoetingsplekken allemaal belangrijk vinden. Ik vind dat het college meer grip moet krijgen op hoe we er als Den Haag voor gaan zorgen dat er meer buurthuizen bijkomen in plaats van verdwijnen,” aldus fractievertegenwoordiger Charlotte Cammelbeeck. 

Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college waarin wordt gevraagd hoe het college wil sturen op buurthuizen, en waarom er geen huisvestingsplan voor buurthuizen is. 

Charlotte: “Het college moet snel handelen als het gaat om het behoud van onze buurthuizen. Je ziet een landelijke trend van sluiting van deze plekken, en om dat te voorkomen moeten we nu echt iets gaan doen.” 

Privé: Charlotte Cammelbeeck

Privé: Charlotte Cammelbeeck

Charlotte (1987) woont in Bezuidenhout. Ze is werkzaam als stedenbouwkundige. Als gemeenteraadslid wil ze zich dan ook inzetten om samen stad te gaan maken. Hierbij kijkt ze naar de bestaande stad en te ontwikkelen gebieden zoals de Binckhorst. Charlotte wil niet alleen stenen stapelen, maar weer bouwen aan verbonden wijken: betaalbare woningen, maar ook betaalbare

Meer over Privé: Charlotte Cammelbeeck